Ferry Ossendorp

Ferry Ossendorp studeerde Biologie en behaalde zijn PhD titel in 1989 in het Nederlands Kanker Instituut, Universiteit van Amsterdam. Postdoctoraal onderzoek werd gedaan in de Immunologie Divisie op het Nederlands Kanker Instituut tot 1992. Vanaf 1993 startte hij als een senior onderzoeker in de afdeling Immunologie in het LUMC. Sinds 1996 is hij wetenschappelijk staflid van de afdeling en groepsleider. Hij werd universitair hoofddocent in 2005 en hoogleraar in 2010. Ferry Ossendorp heeft nu 162 peer-reviewed artikelen gepubliceerd en is uitvinder van vijf patenten die betrekking hebben op verbetering van kankervaccins. Sinds 2013 is hij lid van de wetenschappelijke raad van de Nederlandse Kankerbestrijding KWF.

Het onderzoek van Ossendorp focusseert zich op fundamentele en translationele tumor immunologie. Immuuntherapie wordt in verschillende diermodellen bestudeerd, met de nadruk op T cel immuniteit, antigeen processing en presentatie, dendritisch cel biologie en de rol van het tumor micromilieu. De rol van T helper en regulatoire cellen en het effect van verschillende dendritische cel-modulerende stoffen zoals Toll-like receptor liganden op de CD8 immuunrespons worden bestudeerd. Combinatietherapie met chemo- of fotodynamische therapie en modulatie van het tumor micromilieu met checkpoint blokkerende antistoffen worden onderzocht in onze preklinische modellen.

Specifiek moleculair ontwerp van kankervaccins heeft geresulteerd in klinische translatie. Verschillende antigene systemen zoals model antigenen, oncogene virussen en neo-antigenen worden onderzocht. Optimalisatie van vaccin-afgifte systemen zoals dendritische cel-gerichte biologisch afbreekbare nanopartikels, Toll like receptor liganden en gedefinieerde DNA vaccins. Peptide-gebaseerde T cel vaccins geconjugeerd aan chemisch gedefinieerde TLR liganden zijn in het LUMC GMP geproduceerd en worden nu onderzocht voor immuuntherapeutische behandeling van kankerpatienten.