Vaccinatie

We onderzoeken in preklinische modellen immunotherapie door middel van specifieke vaccinatie tegen tumor antigenen. Belangrijke onderzoeksthema’s zijn identificatie van kanker-specifieke peptide sequenties en optimalisatie van de vaccinformuleringen. Het doel is om optimale T cel responsen op te wekken tegen kanker. Het onderzoek is gericht op de opname, processing, en presentatie van antigenen en de functies van dendritische cellen, teneinde het activeren van zowel CD4 helper als CD8 cytotoxische T-cellen verbeteren. Onze studies met tumor-specifieke peptide vaccins gekoppeld met gedefinieerde adjuvantia hebben al geleid tot klinische fase I studies in kankerpatiënten. Daarnaast wordt onderzoek gedaan aan rationele combinaties van therapeutische vaccins en klassieke kankerbehandelingen (radiotherapie, chemotherapie en fotodynamische therapie) met reeds klinisch toegepast en experimentele immunomodulerende antistoffen.