Kanker

Het doel van dit onderzoeksprogramma is inzicht te krijgen in de interactie van het immuunsysteem met tumoren en deze kennis te gebruiken voor het ontwikkelen van nieuwe vormen van (combinatie) immunotherapie tegen kanker. Het werk wordt uitgevoerd in muismodellen en in cellulaire systemen in vitro. Er zijn interacties met de kliniek en met biotechnologie bedrijven. Het onderzoek richt zich grotendeels op de T-cel immuniteit en de stimulerende en remmende activiteit van andere immuuncellen, in het bijzonder CD4 T-cellen (helper cellen, regulatoire cellen), dendritische cellen en overige myeloide cellen bij het stimuleren en afremmen van de cytotoxische T-cel respons. Een belangrijke strategie is therapeutische vaccinatie, met behulp van synthetische peptiden of DNA, dat ook chemisch gemodificeerd wordt of specifiek geformuleerd om de werking te versterken. Daarnaast is de rationele, mechanisme-gebaseerde, combinatie van immunotherapie met conventionele vormen van kankertherapie (chemotherapie, radiotherapie) een aandachtspunt. Membraanreceptoren die een sleutelrol spelen in het stimuleren en remmen van T-cel responsen en hun geassocieerde signaaltransductiepaden worden bestudeerd met betrekking tot hun werkingsmechanismen, om tot antilichaam- en chemische stof-gebaseerde interventies te komen die klinisch kunnen worden toegepast.