Autoimmuniteit en chronische ontsteking

Dit onderzoeksprogramma richt zich op immuunreacties tegen lichaamseigen eiwitten. In Immunologie doen wij fundamenteel onderzoek naar  van het doorbreken van immunologische tolerantie enerzijds en de effector mechanismen van autoimmuun- en chronische weefselschade.  Dit werk is verbonden aan translationele onderzoeksprojecten betreffende immuuntherapie tegen kanker, therapeutische vaccinatie en immuuntherapie tegen autoimmuunziektes en chronische ontstekingen. Als model ziektes wordt vooral onderzoek gedaan aan (auto)immuniteit bij Coeliakie, ontstekingziekten van de darm (Crohn, Colitis), Reumatoïde Artritis en Systemische Lupus Erythematosus.

Bij het in kaart brengen van de cellulaire immuunrespons bij autoimmuniteit en chronische ontsteking ligt de nadruk op het identificeren van nieuwe unieke cel populaties en de in-vitro bevestiging van de functionele eigenschappen en antigeen-specificiteit van dergelijke cel populaties.

De analyse van de humorale immuunrespons bij autoimmuniteit richt zich met name op antilichaam reacties tegen (post-translationeel gemodificeerde) zelf-eiwitten en op complement activatie. De nadruk ligt hierbij op de rol van complement bij het initiëren van autoimmuniteit en op het ontwikkelen van therapeutische (auto) antilichamen voor therapie bij autoimmuniteit en kanker. Daarnaast is er ook focus op antilichamen gericht tegen bloedplaatjes en rode bloedcellen. Hiervoor worden zowel biochemische assays, cellulaire assays maar ook in vivo modellen ingezet.

Naast de adaptieve immuunrespons, kijken wij ook naar de betrokkenheid van de aangeboren immuunrespons bij steriele ontstekingsreacties tegen lichaamseigen DNA en RNA moleculen. Een ongewenste activatie van het aangeboren immuunsysteem leidt tot autoinflammatoire ziektes, zoals type I interferonopathies, en speelt een rol in autoimmuniteit en kanker. In deze onderzoekslijn richten wij ons op de identificatie van de moleculaire mechanismen die betrokken zijn bij steriele ontstekingen en afwijkingen van het aangeboren immuunsysteem. De focus ligt op de regulering van type I Interferon responsen.