Alloimmuniteit

Het doel van dit research programma is om meer inzicht te verkrijgen in de regulatie van de alloimmuun reactie met als doel toepassing van deze kennis in klinische transplantatie, zwangerschap en bloedtransfusie. Dit onderzoek vindt plaats in de sectie Immunogenetica en Transplantatie Immunologie (ITI).

 

Het transplantatie gerelateerd onderzoek is ingebed in het LUMC Transplantatie Centrum en richt zich met name op:

  • De differentiële immunogeniciteit van HLA verschillen tussen patiënt en donor
  • De humorale immuunrespons gericht tegen een getransplanteerd orgaan
  • Personalized medicine om transplantatie van hoog geïmmuniseerde patiënten mogelijk te maken door middel van de definitie van acceptabele HLA mismatches (Eurotransplant Acceptable Mismatch Program)

-           Research en development van innovatieve technieken ten behoeve van het diagnostisch HLA laboratorium

 

Onderzoek op het vlak van reproductieve immunologie is gericht op de immuunregulatie die plaatsvindt tijdens zwangerschap. Met name wordt onderzocht wat de verschillen zijn tussen normaal verlopen spontane zwangerschappen en situaties waarin een afwijkende vorm van immuunregulatie verwacht wordt:

  • Herhaalde miskramen; in deze situatie is hoogstwaarschijnlijk een tekort aan immuunregulatie een onderliggende oorzaak.
  • Eiceldonatie; hierbij is de foetus genetisch volledig verschillend van de moeder, en verwachten we bij succesvolle zwangerschap een hoge mate van immuunregulatie.

Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van moleculaire, serologische en functionele testen. Er wordt nauw samengewerkt met de andere themagroepen binnen de IHB en met de afdelingen Heelkunde, Hematologie, Kindergeneeskunde, Nierziekten, Pathologie, Anatomie en Embryologie  en Verloskunde.