Diagnostiek

Het diagnostisch HLA laboratorium, onderdeel van de sectie Immunogenetica en Transplantatie-immunologie (ITI), verricht voornamelijk diagnostische bepalingen in het kader van orgaantransplantaties en hematopoietische stamceltransplantaties en is onderverdeeld in:

-           HLA Typeringslaboratorium

-           HLA Screeningslaboratorium

Het HLA laboratorium is geaccrediteerd volgens de standaards van EFI (European Federation for Immunogenetics) Certificaat 2021-2022 en voor ISO15189:2012 voor medische laboratoria.

Het bepalen van de mate van histocompatibiliteit tussen patiënt en donor is een belangrijk aspect van de werkzaamheden. Het typeringslaboratorium verricht HLA-typeringen voor zowel transplantatiepatiënten als donoren en in het kader van associaties tussen HLA en ziekten. Het screeningslaboratorium doet HLA-antistofbepalingen in sera van transplantatiepatiënten. Daarnaast wordt er onderzoek verricht naar histocompatibiliteit tussen patiënt en donor in het kader van hematopoietische stamceltransplantaties, waarbij het accent ligt op de cellulaire afweer.

Er bestaat een nauwe samenwerking met Matchis, de Nederlandse stamcelbank,  met de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) en met Eurotransplant. Tevens huisvest deze sectie het Referentielaboratorium voor Eurotransplant (ETRL) en het Nationaal Referentiecentrum voor Histocompatibiliteitsonderzoek. In het kader van deze referentietaak wordt in de sectie ITI research en development gedaan aan innovatieve technieken ten behoeve van patiënten diagnostiek.

Een achterwacht is 24 uur per dag bereikbaar voor transplantatie-gerelateerde immunologische vraagstellingen ten behoeve van zowel transplantatiecentra in Leiden en Rotterdam als van geheel Eurotransplant.