Onderwijs en opleidingen

De afdeling Immunologie is actief betrokken bij de onderwijstaken van het LUMC met name in de vakgebieden regeneratieve geneeskunde, immunologie, transplantatie en auto-immuniteit. Dit bestaat uit onderwijs binnen het curriculum geneeskunde en biomedische wetenschappen. Er zijn uitgebreide mogelijkheden voor studenten geneeskunde, biomedische wetenschappen en HLO studenten om een wetenschappelijke stage te lopen. Tevens worden een groot aantal promovendi opgeleid binnen de afdeling.

Naast de bovengenoemde onderwijs activiteiten organiseert de afdeling cursussen immunologie in samenwerking met het Amsterdam-Leiden Instituut voor Immunologie (ALIFI) voor promovendi en analisten. Wekelijks wordt de Immunology Review Club verzorgd waarin vooraanstaande immunologen hun wetenschappelijke resultaten presenteren.

Jaarlijks worden verschillende symposia georganiseerd, waaronder ook het Jon J. van Rood Symposium.