Onderwijs

Viermaal per jaar wordt de cursus proefdierkunde gegeven. Deze cursus is bij wet verplicht voor (beginnende) onderzoekers om onderzoek met dieren te mogen doen. Zij moeten dan wel in het bezit zijn van een afgeronde academische studie (op mastersniveau) in een biologische, biomedische of zoötechnische studierichting met voldoende kennis op het gebied van anatomie, fysiologie en biologische/ biomedische vakken.

De cursus duurt twee weken en wordt afgesloten met een tentamen. Het doel van de cursus is om de deelnemers kennis bij te brengen over en bewust te maken van alle facetten van het diergebonden onderzoek. Centraal staat de attitude van de onderzoeker ten opzichte van de dieren. Naast voldoende kennis en een goede houding ten opzichte van het dier is kunde/ vaardigheid (competentie) van groot belang. Binnen het proefdiercentrum is daarom volop aandacht voor training en bijscholing in technieken en deskundige assistentie bij de uitvoering van die technieken.

Alle dierverzorgers en biotechnici zijn gediplomeerd. Zij hebben een drie of vier jarige opleiding tot dierverzorger/ biotechnicus gevolgd.