Patiëntenfolder

Pacemakerimplementatie of -wissel bij kinderen

Deze leefregel bevat informatie voor uw kind over de periode na ontslag, en heeft betrekking op pacemakerplaasting of -wissel op de hartkatherisatiekamer.
Waarmee kunnen we u helpen?

Deze informatie is opgesteld door het WAKZ.

   

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Bij ontslag krijgt u mee:

 • Leefregelformulier 
 • Afspraak controle voor de polikliniek over 1 week en vervolgcontrole bij behandelend kindercardioloog
 • Afspraak voor de pacemakerafdeling

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Lichaamsbeweging:

 • Uw kind mag de eerste week na de pacemakerplaatsing of –wissel niet in bad, kortdurend douchen mag wel. 
 • Wanneer de pacemaker op de borst is geplaatst, moet uw kind de eerste week een mitella dragen (met name jonge kinderen). 

Jongere kinderen:

 • Uw kind mag, na de poli afspraak (na een week), weer gewoon naar het kinderdagverblijf. 
 • Vervoer in draagzak of fietsstoel mag, bij kinderen jonger dan 1 jaar niet strak ingespen over de schouders de eerste 2 weken. 

Oudere kinderen:

 • Na 6 weken mag uw kind weer sporten en zwemmen. 
 • Bij een pacemaker op de borst, mag uw kind de eerste 6 weken geen schooltas dragen. 

Voedingsrichtlijn:

Geen beperkingen. 

  

Wondverzorging:

 • Het wondje op de borst droog verbinden. Eventuele hechtingen op de borst worden na 1 week verwijderd tijdens controle op de polikliniek. 
 • Bij koorts, zwelling of roodheid van de wond direct contact opnemen. 

Schoolhervatting:

Als uw kind zich goed voelt, kan hij/ zij na de poli controle (na een week) weer naar school. 

  

Bijzonderheden:

Uw kind komt na ontslag onder controle van de pacemaker afdeling. Tijdens de opname heeft u al informatie over de pacemaker ontvangen.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Wanneer u vragen heeft naar aanleiding van deze brief vernemen wij dit graag van u. 

Afdeling Bos        071 - 526 3611