Patiëntenfolder

Nierbiopsie bij kinderen

Bij een nierbiopsie nemen we een stukje nierweefsel voor onderzoek om de diagnose te stellen van een nierziekte.

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

Poliklinische afspraak
Tijdens het spreekuur op de polikliniek is met u besproken wat de reden is van dit onderzoek bij uw kind. Dit is ook vastgelegd in het dossier van uw kind. Wanneer u om bepaalde redenen wilt dat er wordt afgeweken van dit eerder genomen besluit, maakt u dan een afspraak voor het (telefonisch) spreekuur. Na overleg kan de arts eventuele veranderingen in het dossier vastleggen.

Anesthesie
In principe vindt de nierbiopsie bij alle kinderen plaats onder anesthesie (narcose).
Hiervoor krijgt u een telefonische afspraak.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Voorbereiden op de opname
Voor dit onderzoek van de nieren wordt uw kind meestal 2 dagen opgenomen. Zodra de datum van de opname bekend is, bellen wij u voor het maken van een afspraak. Op www.wakz.nl kunt u (en uw kind) zich alvast voorbereiden op de opname.

Wat vertelt u uw kind?
Vertel uw kind zo goed mogelijk wat er gaat gebeuren. Hiermee zorgt u ervoor dat eventuele angst voor het onbekende geen kans krijgt of in elk geval vermindert. Uw kind kan zich zo voorbereiden op wat hem te wachten staat. U kunt uw kind vertellen dat:

  • Je naar het ziekenhuis gaat voor een nieronderzoek. 
  • Als ouder blijft u zoveel mogelijk bij hem/ haar. 
  • De dokter ervoor zorgt dat je gaat slapen voor het onderzoek. Dit is geen gewone slaap, maar een speciale slaap waardoor je er niets van voelt. 
  • Je op de dag van het onderzoek niets mag eten of drinken
  • Na het onderzoek moet je 4 uur op je rug moet blijven liggen. 
  • Je de volgende dag naar huis mag als de dokters het goed vinden. 
Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De dag van opname 

Op de dag van opname komt u met uw kind om 7.00u nuchter naar de afdeling Bos of Strand, waar een verpleegkundige jullie ontvangt. De verpleegkundige meet de temperatuur van uw kind en noteert nog enkele gegevens in het dossier door vragen aan u te stellen. Een doktersassistente zal bloed afnemen via een infuusnaald. Het infuusnaaldje blijft daarna zitten. Er worden eerst verdovende pleisters aangebracht. De verpleegkundige of medisch pedagogisch medewerker bereidt uw kind voor.

Over de ingreep 

U gaat met uw kind mee naar de operatiekamer, waar de anesthesioloog uw kind onder anesthesie brengt. U blijft tot uw kind slaapt, daarna brengt de medisch pedagogisch medewerker u terug naar de afdeling. De ingreep duurt ongeveer een uur. Na afloop van de ingreep brengt de verpleegkundige u naar uw kind in de uitslaapkamer. Ongeveer een half uur later mag uw kind weer naar de kliniek.

Tijdens het onderzoek ligt uw kind op een opgerolde molton op zijn buik. Wij ontbloten zijn rug, ontsmetten de huid en dekken de rug met steriele doeken af. Via een echo (onderzoek met behulp van geluidsgolven) bekijken we de nieren en kiezen aan de hand daarvan de precieze plaats van de biopsie. Via een klein sneetje wordt onder geleide van de echo de biopsie gedaan. De arts kan dus precies zien wat hij doet. Wij nemen altijd 2 en soms 3 stukjes nierweefsel (biopten) af. Na de biopsie drukken wij het wondje goed af en plakken deze met een pleister af.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Nazorg en controles
Wanneer uw kind terug is in de kliniek, moet uw kind 12 uur in bed blijven. De eerste 4 uur moet uw kind plat op zijn rug in bed blijven liggen om nabloeding te voorkomen. De verpleegkundige meet regelmatig de bloeddruk en controleert of de wond nabloedt.

Eten en drinken
Uw kind mag niet eten tot minimaal 4 uur na het onderzoek, zodat uw kind direct geopereerd kan worden mocht er een nabloeding ontstaan. Wel mag uw kind een klein beetje heldere vloeistoffen drinken. De verpleegkundige zal u vertellen hoeveel dit is.

Plassen
Na een nierbiopsie zit er vrijwel altijd bloed in de urine, dit verdwijnt binnen één tot enkele dagen. Tot 24 uur na de ingreep plast uw kind in een po of plasfles, zodat de verpleegkundige de hoeveelheid kan meten en kan controleren of er veel bloed in de urine zit.

Naar huis

De dag na de biopsie krijgt uw kind een vingerprik om het Hb te controleren, zo kan de dokter zien of er geen inwendige nabloeding is ontstaan. Wanneer alles in orde is, mag uw kind hierna mee naar huis.

Wanneer krijgt u de uitslag?

Ongeveer 2 weken na de ingreep is de uitslag bekend. Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor het spreekuur van de behandelend arts voor het bespreken van de uitslag.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

In de dagen na de biopsie kan uw kind pijn hebben in de flank en/of rug. U kunt uw kind paracetamol geven volgens het advies dat u bij ontslag meekrijgt.

Nazorg

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Uw kind mag na de ingreep gewoon naar school, het mag fietsen, echter niet sporten tot 1 week na de ingreep.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Heeft u nog vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek kindergeneeskunde: Telefonisch: 071-5262811 / 071-5262822

Per mail: kindernefrologie@lumc.nl

Overig

Wanneer een kind een tijdje in het ziekenhuis moet doorbrengen is dat een spannende en meestal nieuwe ervaring. Hiermee houden wij zo veel mogelijk rekening. We doen ons best uw kind op zijn gemak te stellen en het verblijf in het WAKZ zo kort en aangenaam mogelijk te maken. Wanneer u nog vragen heeft over de opname of het onderzoek, aarzelt u dan niet deze aan ons voor te leggen.