Patiëntenfolder

Leverbiopsie bij kinderen

Komt uw kind voor een leverbiopsie? U bent bij het LUMC in goede handen. Lees meer over een leverbiopsie bij kinderen bij het LUMC en hoe u zich kunt voorbereiden.

Deze informatie is opgesteld door het WAKZ.

Onze zorg

Wat is Leverbiopsie bij kinderen?

Een leverbiopsie is een ingreep waarbij met een speciale naald door de huid heen een klein stukje weefsel (een biopt) uit de lever (zie figuur) wordt gehaald.

Waarom doen we dit onderzoek/deze behandeling?

Uw kind heeft klachten waarvan de oorzaak mogelijk in de lever is gelegen. Als het niet mogelijk is om met ander onderzoek (zoals bijvoorbeeld bloedonderzoek of echo-onderzoek) van buitenaf de oorzaak van de klachten vast te stellen, kan het nodig zijn een klein stukje van de lever zelf te onderzoeken. Dit biopt kan op verschillende manieren worden onderzocht, bijvoorbeeld onder de microscoop of door het biopt te kweken of door in het biopt bepaalde stofwisselingsprocessen te meten. Uw arts zal u uitleggen waarom dit onderzoek voor uw kind is geadviseerd.

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

  • Uw kind krijgt enige tijd vóór het onderzoek een aparte (telefonische) afspraak op de polikliniek Anesthesiologie. Hier zal een anesthesioloog (slaapdokter) beoordelen of uw kind zonder speciale risico’s onder narcose gebracht kan worden. U heeft deze afspraak meegekregen bij uw laatste bezoek aan de kinderarts, of als dat misschien niet gebeurd is krijgt u er een aparte oproep voor.  
  • Kort voor het onderzoek (hoogstens een week) moet de bloedstolling en bloedgroep van uw kind worden bepaald via een bloedafname. U krijgt hiervoor een schriftelijke of telefonische oproep. Als de bloedstolling niet goed genoeg is voor een leverbiopsie, zal de behandelend arts met u contact opnemen om uit te leggen welke maatregelen moeten worden genomen om de bloedstolling te herstellen.  
  • U krijgt van het secretariaat van de polikliniek Kindergeneeskunde een oproep waarin staat op welke dag en hoe laat het onderzoek gepland is, en hoe laat en waar u zich moet melden. Bij deze brief treft u ook algemene informatie aan over bijvoorbeeld waar u voor de opname thuis aan moet denken, de voorbereiding thuis, de tijd dat uw kind vooraf nuchter moet blijven, wat u moet meenemen en de gang van zaken tijdens de opname.  
Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

  • Uw kind wordt nuchter opgenomen voor de verpleegafdeling Kindergeneeskunde. Als uw kind aan de beurt is, zal het naar de onderzoeksruimte worden gebracht, waar één van de ouders mee naar binnen mag. De anesthesioloog zal uw kind in slaap maken met een kapje of een prik. U mag over het algemeen bij uw kind zijn tot hij of zij slaapt.  
  • Als uw kind slaapt zal de arts de leverbiopsie verrichten. De procedure (onder narcose brengen, leverbiopsie, wakker worden) neemt ongeveer 30-45 minuten in beslag. Hierna gaat uw kind naar de uitslaapkamer om verder bij te komen. U kunt in de uitslaapkamer bij uw kind zitten terwijl hij of zij bijkomt. Als uw kind goed wakker is, gaat het terug naar de verpleegafdeling.  
  • De eerste 6 uur na de ingreep mag uw kind niet uit bed en moet uw kind zoveel mogelijk op de rechterzij liggen. Uw kind mag nog niet eten en drinken. De bloeddruk en pols worden regelmatig gecontroleerd. Na 6 uur wordt met een vingerprik het bloedgehalte (Hb, hemoglobinegehalte) gecontroleerd. Als de controles en het hemoglobinegehalte stabiel zijn, mag uw kind weer gewoon liggen. Ook mag het dan weer eten en drinken. De dag na het onderzoek mag uw kind weer naar huis. Uw kind krijgt paracetamol tegen de pijn, bijna altijd is dit voldoende.  

Wanneer krijgt u de uitslag?

Het duurt ongeveer twee weken voordat de uitslagen van het onderzoek bekend zijn. U krijgt als uw kind na het onderzoek naar huis gaat een (telefonische) afspraak mee om de uitslagen met de behandelend arts te bespreken.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Doet een leverbiopsie pijn?  

Bij jongere kinderen wordt het onderzoek onder narcose uitgevoerd, zodat het kind er niets van zal merken. Bij grotere kinderen wordt het onderzoek soms in overleg met het kind en de ouders met een roesje gedaan. In dat geval wordt de plek waar de biopsie gaat plaatsvinden plaatselijk verdoofd. Voor de plaatselijke verdoving is een prik nodig. Na de ingreep blijft de prikplaats vaak enkele dagen pijnlijk. Hiervoor wordt paracetamol voor gegeven.  

Is een leverbiopsie gevaarlijk?  

Het onderzoek wordt uitgevoerd door speciaal opgeleide artsen (interventieradiologen). In een klein percentage kan een nabloeding uit de lever ontstaan. Door een goede voorbereiding (stollingscontrole) en door de prik met echo controle te doen wordt het risico kleiner gemaakt. Door een goede controle na de prik (uw kind wordt na de ingreep een nacht in het ziekenhuis bewaakt) kan deze eventuele nabloeding tijdig worden opgemerkt en behandeld.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Als u van tevoren of achteraf vragen heeft, kunt u ons via het secretariaat van de polikliniek Kindergeneeskunde bereiken: 071 - 5262811.

Handige links

Uitgebreide informatie over verschillende onderzoeken en ziektebeelden van maag en darmen kunt u vinden op de website van de Maag Lever Darm Stichting.