Patiëntenfolder

Infuus: PICC bij kinderen, naar huis met

De arts van uw kind heeft besloten een perifeer ingebrachte centraal veneuze katheter (PICC) te gebruiken voor intraveneuze therapie. In deze folder vindt u de leefregels voor uw kind rondom een PICC.

Deze informatie is opgesteld door het WAKZ.

Onze zorg

Wat is Infuus: PICC bij kinderen, naar huis met?

Wat is een PICC? 

Een PICC is een centraal veneuze katheter die in een ader in een van de armen (bij kleine kinderen ook wel in voet of enkel) wordt ingebracht en opgevoerd wordt tot meestal een plaats dicht bij het hart. Deze katheter is er in verschillende diktematen (Fr). 

Het voordeel van een PICC ten opzichte van een gewoon infuus, is dat het langer kan blijven zitten en uw kind dus niet steeds opnieuw geprikt moet worden. 

De PICC wordt ingebracht voor 

 • Medicatie toediening 
 • Afnemen van bloed (niet bij Fr 1 en 2) 
 • Toediening van bloed en bloedproducten (niet bij Fr 1 en 2) 
 • Toediening van voeding en vocht, mits de lijn centraal ligt.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Hoe wordt een PICC lijn ingebracht? 

Het plaatsen van een PICC lijn is een steriele, echo- en ecg geleide procedure, die op een operatiekamer onder algehele anesthesie of diepe sedatie plaats vindt. Hiervoor moet uw kind nuchter zijn. Dit betekent 6 uur van tevoren geen vast voedsel , helder vocht mag gedronken worden tot uw kind naar de operatiekamer gaat. Echter is de hoeveelheid helder vocht beperkt op maximaal 3 ml/kg/uur. Voorafgaand aan de procedure zal een anesthesist uitleg aan u geven. Verder zal hij/zij met een echo de vaten in de armen beoordelen om het maat van de lijn te kunnen bepalen. Dit zal wakker gebeuren. U mag uw kind begeleiden naar de operatiekamer tot het slaapt. Na afloop van de procedure wordt U direct geïnformeerd zodra uw kind op de uitslaapkamer gearriveerd is. Het plaatsen van een PICC lijn duurt ongeveer 1 uur.

Nazorg

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Hoe ga ik thuis met een PICC om? 

Een klein gedeelte van de PICC is buiten het lichaam zichtbaar. De PICC wordt met een speciale fixatiepleister (Statlock®) op zijn plaats gehouden (niet bij Fr 1 en 2). De insteekopening van de PICC wordt afgedekt met een doorzichtige folie waar 2 chloorhexidine in zit (Tegaderm CHG®). Deze folie voorkomt dat bacteriën via de insteekopening het lichaam in kunnen gaan. Als deze folie loslaat, plak dan dakpansgewijs een folie zonder chloorhexidine over de oude folie. De verpleegkundige op de polikliniek of van de thuiszorgorganisatie zal minimaal eenmaal per week de insteekopening controleren en verzorgen en de katheter doorspuiten met NaCl 0,9%. 

De PICC Fr 1 en 2 worden afgedekt met een doorzichtige folie zonder CHG en worden in principe niet meer verschoond, omdat het risico op per ongeluk verwijderen bij het loslaten van de tegaderm heel groot is. Voor PICC Fr 1 en 2 geldt dat deze altijd aangesloten moeten blijven aan een pomp en dus niet afgekoppeld mogen worden. 

Leefregels 

Wat mag uw kind wel? 

 • Douchen, op voorwaarde dat de PICC ruim afgedekt is met huishoudfolie. 
 • Houd het lichaamsdeel van uw kind waarin de PICC zich bevindt, zoveel mogelijk buiten de douchestraal. 
 • In bad, op voorwaarde dat de arm of het been boven het water wordt gehouden. 

Wat mag uw kind niet? 

 • Zwemmen. 
 • Bloeddruk laten meten of bloed laten prikken aan de arm met een PICC. 
 • Til uw kind niet onder de oksels op bij een PICC lijn in de bovenarm. 

Contact bij problemen na uw onderzoek/behandeling

 • Bij symptomen zoals roodheid, pijn, zwelling en/ of warmte aan de arm (of been) waarin de PICC zit, en/of temperatuur boven 38,5 °C. 
 • Lekkage van bloed en/of vocht bij de insteekopening onder de folie. 
 • Loslaten van de bionecteur (afsluitdopje).
  Actie: controleer of de PICC is afgesloten met het klemmetje. Zo niet, doe dit dan alsnog.
 • Scheurtje in de lijn van de PICC.
  Actie: sluit de lijn boven het scheurtje af met het klemmetje.
 • Als de lijn geheel of gedeeltelijk uit de arm komt.
  Actie: duw een verschoven PICC niet terug, maar bevestig deze met een pleister op de arm. Als de PICC geheel uit de arm getrokken is, druk dan de insteekplaats zo snel mogelijk af met een schoon gaasje.
Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

In principe neemt u allereerst contact op met de thuiszorgorganisatie. Zij zullen uw vragen beantwoorden. Indien nodig nemen zij contact op met het ziekenhuis. Daar hebben zij onderstaande gegevens voor nodig. 

Polikliniek kindergeneeskunde (J-6-S) Tijdens kantooruren bereikbaar tussen 8.30 uur en 17.00 uur via telefoonnummer 071 – 5262822. 

Buiten kantooruren is de verpleegkundigenpost van de afdeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bereikbaar via telefoonnummer 071 - 526 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Overig

Informatie voor thuiszorgorganisatie 

Het desinfectie-dopje op de naaldloze connector is voor eenmalig gebruik. 

Datum van inbrengen 

Maat 

Katheter 

… Fr 

Plaats 

 • Links 
 • Rechts 

Aantal lumina 

 • Enkel lumen 
 • Dubbel lumen 
 • Driedubbel lumen 

Lengte katheter 

Folie verwisseld 

Naaldloze connector verwisseld 

Statlock verwisseld 

Bijzonderheden