Patiëntenfolder

Gewrichtspunctie bij kinderen

Binnenkort zult u met uw kind naar het Willem-Alexander Kinderziekenhuis, LUMC, komen om een gewrichtspunctie te ondergaan. In deze folder wordt het doel van het onderzoek uitgelegd. Bovendien vindt u informatie over de voorbereiding op dit onderzoek en wordt de gang van zaken tijdens het onderzoek besproken.

Deze informatie is opgesteld door het WAKZ.

Onze zorg

Waarom doen we dit onderzoek/deze behandeling?

Met behulp van een naald en opzuigspuit wordt er vocht uit het aangedane gewricht gehaald. Zo nodig wordt dit opgestuurd voor onderzoek. Indien nodig wordt er medicatie achtergelaten in het gewricht via dezelfde naald waarbij de opzuigspuit vervangen door de met vloeibare medicatie gevulde spuit.

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

Voor de ingreep wordt er EMLA (verdovende zalf) op de huid boven het gewricht gesmeerd door de verpleegkundige, daar waar de punctie plaats gaat vinden. Dit in overleg met de arts. De EMLA zalf moet een uur inwerken. 

De ingreep kan poliklinisch worden verricht als uw kind deze verrichting zonder bewustzijnsverlagende medicatie (sedatie) kan ondergaan, of indien uw kind een lichte vorm van sedatie nodig heeft. 

Als uw kind een diepere vorm van sedatie nodig heeft krijgt hij/zijn circa 20 minuten voor de ingreep een medicijn waar hij/zij slaperig van wordt. Hiervoor wordt uw kind in dagopname opgenomen. Als uw kind weer goed wakker is, kan hij/zij weer mee naar huis. 

Uw kind moet voor een diepere sedatie nuchter zijn volgens de afspraken van de anesthesie.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De ingreep bestaat uit in principe één prik per aangedane gewricht. Door dezelfde naald wordt zo nodig vocht opgezogen en medicatie ingespoten. Soms worden in een sessie meerdere gewrichten behandeld. 

Duur van de ingreep 

De tijdsduur varieert, afhankelijk van het aantal gewrichtspuncties dat plaats moet vinden. In principe duurt de ingreep niet lang, ongeveer 5-10 minuten per gewricht.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Na het onderzoek: 

  • Het aangedane gewricht rust geven, dit betekent: gedurende 24 uur zo min mogelijk belasten, daarna geleidelijk aan mobiliseren. 
  • Er wordt een drukverband aangelegd, welke na 24 uur verwijderd mag worden. Voor kleine gewrichten bijv. vingers, wordt er een spalkje gemaakt door de arts. 
  • Contact opnemen bij koorts, toename van de zwelling van het gewricht en aanhoudende pijn.
  • Bij jonge kinderen wordt soms een afneembare spalk gemaakt door de gipskamer en wordt het kind opgenomen voor 24 uur om optimale rust te kunnen garanderen.
Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Heeft u nog vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de verpleegkundige van de polikliniek kindergeneeskunde: 071-5263914 of de verpleegkundige van afdeling Bos: 071- 5262609.