Patiëntenfolder

Bronchoscopie bij kinderen

Uw kind heeft een afspraak voor een bronchoscopie. In deze folder vindt u informatie over dit onderzoek en de gang van zaken.

Deze informatie is opgesteld door het WAKZ.

Onze zorg

Wat is een bronchoscopie?

Een bronchoscopie is een kijkonderzoek van de luchtwegen. Bronchoscopie betekent letterlijk kijken (scopie) in de luchtwegen (bronchiën). Het onderzoek wordt uitgevoerd door een kinderlongarts. De arts kijkt met behulp van een bronchoscoop. Dit is een flexibele slang met aan het uiteinde een heel kleine camera.

Waarom doen we dit onderzoek/deze behandeling?

Op deze manier is het mogelijk een goed beeld te krijgen van het slijmvlies, ontstekingen en eventuele afwijkingen. De slang wordt onder narcose via de mond of neus ingebracht. Het is mogelijk om via de slang, met zout water, een deel van de long te spoelen. Het opgezogen spoelsel wordt voor laboratoriumonderzoek weggestuurd. Het is eveneens mogelijk om via de slang een klein stukje slijmvlies weg te nemen voor nader onderzoek. Of dit ook bij uw kind de bedoeling is, wordt vooraf door de kinderarts met u besproken.

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

Van het secretariaat Kindergeneeskunde ontvangt u een oproep waarin staat op welke dag het onderzoek gepland staat, en hoe laat en waar u zich moet melden. Bij deze brief treft u ook algemene informatie over waar u voor de opname thuis aan moet denken. De voorbereiding thuis, de tijd dat uw kind vooraf nuchter moet blijven, wat u moet meenemen en de gang van zaken tijdens de opname.  

In de week voorafgaande aan de scopie, wordt een polikliniekafspraak gepland bij de kinderlongarts en de anesthesist (slaapdokter). 

Kinderarts en anesthesioloog beoordelen of uw kind zonder risico de scopie en narcose kan ondergaan. Het kan zijn dat er medicatie gestart of gestopt moet worden.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

U kunt uw kind vertellen dat 

  • Hij/zij voor één dag naar het ziekenhuis moet voor longonderzoek  
  • U erbij blijft om voor hem of haar te zorgen  
  • De dokter hem of haar in een speciale slaap brengt en dat hij/zij daarom niets mag eten en drinken  
  • De speciale slaap ervoor zorgt dat hij/zij niets merkt van het onderzoek  
  • Hij/zij een paar uur na het onderzoek weer mag drinken  
  • Het uitspugen van slijm en een beetje bloed niet erg is  
  • Hij /zij weer naar huis mag als de dokters dat goed vinden 

Tot slot 

Een behandeling onder narcose is altijd spannend en achteraf wellicht ook nog een beetje pijnlijk. Wij raden u aan om uw kind met een auto of taxi naar huis te vervoeren. Zorgt u er in elk geval voor dat er, buiten de bestuurder, iemand bij is om uw kind te begeleiden.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Op de afgesproken tijd meldt u zich met uw kind op de afdeling Bos (J6 R, routenummer 650) of Strand (J6 P, routenummer 649) van het LUMC. Uw kind moet nuchter zijn, volgens afspraken van de anesthesie. Als uw kind aan de beurt is, begeleidt een verpleegkundige van de dagverpleging u en uw kind naar de operatiekamer.  

Het is mogelijk om bij uw kind te blijven tot het in slaap is gebracht door de anesthesist. Als uw kind slaapt, gaat u terug naar de afdeling.  

Het onderzoek 

De bronchoscoop kan door de kleine afmeting gemakkelijk via de keel of neus in de luchtpijp worden gebracht. Omdat dit een vervelend gevoel is dat kinderen angstig kan maken, vindt het onderzoek plaats onder narcose.  

Tijdens het onderzoek ligt uw kind op de rug op een onderzoektafel. De flexibele bronchoscoop wordt door de mond of de neus naar binnen gebracht om de luchtpijp en de vertakkende luchtwegen te kunnen bekijken. Het totale onderzoek duurt 40 tot 60 minuten.

Wanneer krijgt u de uitslag?

De kinderlongarts spreekt op dezelfde dag van de bronchoscopie met de ouders/verzorgers over de bevindingen van het onderzoek. Uitslagen van het onderzoek naar infecties zijn na enkele dagen tot weken bekend. De bevindingen van een bronchoscopie kunnen aanleiding zijn om de behandeling te veranderen. Een enkele keer moet eerst nog aanvullend onderzoek plaatsvinden. De kinderlongarts bespreekt dit met u.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Zoals bij elk onderzoek in de geneeskunde is er bij een bronchoscopie kans op een complicatie. Bij ongeveer één op de tien kinderen ontstaat een koortspiek na de bronchoscopie, vooral als de long gespoeld is. Dit gaat vanzelf over en is niet schadelijk. Kinderen met astma hebben een kleine kans dat de bronchoscopie tot benauwdheid leidt. Als dat zo is, wordt die direct behandeld. Meestal blijft een kind met astma na een bronchoscopie voor de zekerheid een nacht in het ziekenhuis. Zeer zeldzame complicaties zijn een bloeding in de long en een klaplong.

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Uw kind kan na het onderzoek een beetje keelpijn hebben en na een longspoeling wat hoesterig zijn. Wanneer er tijdens het onderzoek kleine stukjes weefsel of slijm zijn weggenomen, kan uw kind een beetje bloederig slijm opgeven. Als u daar ongerust over bent, vertelt u dat aan de verpleegkundige of arts. Een enkele keer krijgt een kind tijdelijk wat extra zuurstof om de benauwdheid weg te nemen. Klachten verdwijnen meestal binnen enkele uren. 

De eerste twee uur na narcose mag uw kind niet eten of drinken. Zeker na een bronchoscopie kan een kind zich gemakkelijk verslikken. Daarna kunt u voorzichtig proberen uw kind een beetje water te laten drinken. Als het zich daarbij niet verslikt, mag hij/zij ook iets eten.  

Controle 

Na overleg met de kinderlongarts wordt een controle-afspraak gemaakt bij de afdeling kinderlongziekten.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Weer thuis 

Treden er thuis problemen op, zoals bijvoorbeeld koorts, of heeft u dringende vragen, neem dan contact op.  

Dit kan overdag tijdens kantooruren tot 17.00, via de kinderpolikliniek: 071-5262811.  

En buiten deze tijden via het algemene toegangsnummer van het LUMC: 071-5269111, vraagt u dan naar de dienstdoende kinderarts.