Patiëntenfolder

Appendectomie bij kinderen, leefregels

Dit leefregelformulier bevat informatie voor uw kind over de periode na het ontslag.
Waarmee kunnen we u helpen?

Deze informatie is opgesteld door het WAKZ.

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Lichaamsbeweging:

  • In het begin moet uw kind rustig aan doen, ter bevordering van de wondgenezing. 
  • Tot de polikliniek controle mag uw kind niet zwemmen, niet sporten/fietsen. School hervatten kan in overleg met de chirurg. 

  

Voedingsrichtlijn:

  • Uw kind mag alles weer eten. 

  

Wondverzorging:

  • In principe zijn de hechtingen die gebruikt zijn voor de wond oplosbaar. Zo niet, dan krijgt u dit van de chirurg te horen. 
  • Het is in principe niet nodig om een pleister op de wond te doen. Eventuele steristrips laten zitten tot ze er afvallen. 
  • Thuis douchen is toegestaan. Pas als de wond goed gesloten is (er zit geen korstje meer op), mag uw kind weer in bad. Dit is meestal na 10 dagen. 
  • Let er de eerste dagen op dat uw kind ontlasting heeft. 
  • Evt. pijnmedicatie wordt met u besproken bij ontslag. 
  • Neem indien uw kind koorts krijgt (boven de 38,5 C), binnen een week na ontslag, contact op met het ziekenhuis. Tijdens kantooruren met de polikliniek. 's Avonds, 's nachts en in het weekend met de afdeling.
  • Neem bij toenemende roodheid, zwelling en pijn aan de wond, binnen een week na ontslag, contact op met de polikliniek tijdens kantooruren. 's Avonds, 's nachts en in het weekend met de afdeling.
Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Wanneer u vragen heeft naar aanleiding van dit leefregelformulier, vernemen wij dit graag van u. 

  

Willem - Alexander Kinderziekenhuis afd. Bos 071-5263611 

Willem - Alexander Kinderziekenhuis afd. Strand 071-5262816