Patiëntenfolder

Afdeling Thoraxchirurgie

De afdeling Thoraxchirurgie is gevestigd op de negende verdieping (zone J9-P, routenummer 695). Op de afdeling worden patiënten verpleegd die geopereerd zijn aan hun hart of longen. 

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Thoraxchirurgie

De afdeling  

Op de verpleegafdeling geven artsen, physician assistants en verpleegkundigen gespecialiseerde zorg aan patiënten voor en na hart- of longchirurgie. Er zijn 24 uur per dag verpleegkundigen aanwezig die observeren, ondersteunen en zorg bieden aan de patiënten.   

Een opname op de afdeling is meestal gepland en start vóór de operatie. Na de operatie is een kort verblijf op de IC gebruikelijk, waarna patiënten terugkeren naar de verpleegafdeling.  

Informatie over de patiënt   

Bij opname vragen we de patiënt een eerste en tweede contactpersoon (voor het geval de eerste niet bereikbaar is) aan te wijzen. Alleen aan de eerste contactpersoon geven wij informatie over de patiënt. Deze contactpersoon geeft alle patiënt- en bezoekinformatie door aan overige naasten en bezoekers.  

De eerste contactpersoon kan ons dag en nacht bereiken voor telefonische informatie. We vragen u liever niet te bellen tussen 7.30-10.00 uur, vanwege de verzorging van de patiënten. U vindt de contactgegevens achter in deze folder.  

Bezoek  

De bezoektijden op de verpleegafdeling zijn van 14.15-15.00 uur en van 18.30-19.30 uur. Er mogen maximaal twee bezoekers tegelijk bij de patiënt. Minderjarigen zijn welkom onder begeleiding van een volwassene. Wanneer u af wilt wijken van de vaste tijden óf met meer dan twee bezoekers tegelijk langs wilt komen, moet u dit overleggen met een van de verpleegkundigen. Zij zullen dan kijken wat er in het belang van de patiënt mogelijk is. Het kan zijn dat wij tijdens het bezoek zorg moeten verlenen aan de patiënt. We zullen u dan vragen tijdelijk buiten de kamer te wachten. We rekenen hierbij op uw begrip en medewerking.   

Mocht u tijdens uw bezoek de patiënt iets te eten of te drinken willen geven, dan vraagt u aan de verpleegkundige of dit mogelijk is. Sommige patiënten hebben een vochtbeperking en mogen niet te veel drinken.  

Omgangsregels  

Wij verwachten van zowel onze medewerkers, als van onze bezoekers correct gedrag. Wij benaderen u met respect en vragen dit ook van u. Een opname en operatie zijn voor de patiënt en zijn/haar naasten een stressvolle periode. Het kan zijn dat zaken niet altijd lopen zoals u dit zou willen. Als dat zo is, raden wij u aan dit met de verpleegkundige te bespreken. Verbale of fysieke agressie wordt in geen enkel geval geaccepteerd. De beveiliging wordt hiervan altijd op de hoogte gesteld.  

Bewakingsapparatuur  

Vrijwel al onze patiënten zijn aangesloten op een hartbewakingssysteem. Hiermee kunnen wij continu het hartritme monitoren. Ook hebben sommige patiënten één of meerdere infusen voor extra toediening van vloeistof of medicijnen. Verder kan het zijn dat de patiënt katheters of drains heeft. Deze zijn voor het afvoeren van urine, maag- en/of wondvocht uit het lichaam.
De apparaten om de patiënt heen geven allerlei signalen af, zoals oplichtende lampjes, pieptonen en alarmgeluiden. De verpleegkundigen handelen afhankelijk van het soort signaal. Laat u zich hier vooral niet door afschrikken. 
Op onze eenpersoonskamers bestaat de mogelijkheid tot camerabewaking. Vrijwel alleen verwarde patiënten worden gemonitord door camera’s. Het activeren van de camera’s is gebonden aan strikte regels. De camerabeelden worden niet opgeslagen en zijn direct te zien op een monitor achter de verpleegpost. Wanneer u op bezoek komt bij een patiënt waarop deze maatregel wordt toegepast, dan merkt u dit aan de signaleringskaart op de deur.   

Hygiëneregels  

Patiënten hebben door de operatiewond een verhoogd risico op infecties. Wij vragen u, als bezoeker, dan ook de gebruikelijke handhygiëne in acht te nemen. Artsen, verpleegkundigen en ander zorgpersoneel moeten de handen ontsmetten met handalcohol voor en na ieder patiëntcontact. 
Voor de patiënten met (een redelijke verdenking op) een infectie nemen wij extra beschermingsmaatregelen. Wanneer dit het geval is, wordt dit aangegeven door een gekleurde instructiekaart bij de deur van de patiëntkamer. Er gelden dan isolatie- en extra hygiënemaatregelen voor alle medewerkers en bezoekers. Meld u voor het bezoek bij de verpleegkundigen, zodat zij u kunnen uitleggen hoe u deze maatregelen moet toepassen. Als u of iemand in uw omgeving (mogelijk) een besmettelijke ziekte heeft, vragen wij u dit te melden aan de verpleegkundige. Zij kunnen u advies geven om verdere besmetting te vermijden.  

Bloemen en planten zijn op de verpleegafdeling helaas niet toegestaan, vanwege mogelijke overdracht van ziektekiemen.  

Voorzieningen  

De verpleegafdeling beschikt over een dagverblijf. Hier vindt u een koffieapparaat waar u gratis gebruik van kunt maken. Het dagverblijf is voor alle bezoekers en patiënten beschikbaar. We vragen u de ruimte daarom netjes achter te laten. In het dagverblijf vindt u ook een koelkast. Hierin kunt u eten of drinken voor een patiënt gekoeld bewaren. Vermeld 5 op de voedingswaren de datum en de patiëntnaam.        

Parkeren  

U kunt uw auto parkeren in de parkeergarage van het LUMC. U kunt gebruik maken van een kortingsregeling als uw auto langer dan vier uur in de parkeergarage staat. Deze regeling is bedoeld voor contactpersonen en naasten van de patiënt. Vraag naar de kortingsregeling bij de verpleegkundige op de afdeling.  

Vragen, opmerkingen en klachten  

Wij streven naar tevredenheid van zowel de patiënt als bezoeker over de behandeling, verzorging en het verblijf op de afdeling. We horen het graag als u opmerkingen of klachten heeft. Zo kunnen we proberen een oplossing te vinden.  

Mocht u een klacht willen indienen, dan kan dit bij de klachtencommissie van het LUMC. Hiervoor kunt u zich wenden tot het Patëntenservicebureau op het Leidse Plein, tweede etage. Telefonisch bereikbaar via 071-526 29 89.  

Bij verdere vragen staan we u graag te woord.  

Adres en telefoonnummers  

Bezoekadres  

Leids Universitair Medisch Centrum   

Afdeling Thoraxchirurgie (J9-P), route 695   

Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden  

Postadres  

Leids Universitair Medisch Centrum  

Afdeling Thoraxchirurgie, (J9-P)   

Postbus 9600, 2300 RC Leiden  

Telefonisch contact  

Het afdelingssecretariaat is te bereiken onder telefoonnummer 071-526 26 24   

De verpleegkundigenpost is te bereiken via de telefoonnummers 071-526 62 97 of 071-526 50 27   

Wij geven alleen telefonische informatie over patiënten aan de eerste contactpersoon (zie ‘Informatie over de patiënt’).   

Wij verzoeken u niet te bellen tussen 7.30-10.00 uur, vanwege de verzorging van de patiënten.