Patiëntenfolder

Chemotherapie intraveneus thuis

Chemotherapie is een behandeling van kanker. Deze informatiefolder geeft u informatie en instructie  over de procedure voor de behandeling met chemotherapie via een CADD-pomp in de thuissituatie. Misschien heeft u na het lezen van deze informatiefolder nog vragen. Stel deze vragen  gerust aan uw specialist of aan de verpleegkundigen die bij uw behandeling betrokken zijn.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling Oncologie.

Onze zorg

Wat is Chemotherapie intraveneus thuis?

U krijgt een behandeling met intraveneuze (in de bloedbaan) chemotherapie  in de thuissituatie. De intraveneuze chemotherapie wordt toegediend via een CADD-pomp (infuuspomp). De CADD-pomp is een draagbare, kleine infuuspomp. 

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

Levering van de materialen en de infuuspomp

Bij de eerste behandeling op de afdeling dagbehandeling Oncologie en Hematologie ontvangt u een pakket met alle materialen voor de behandelingsperiode. Deze materialen dient u thuis te bewaren.

Naast het ontvangen van de materialen wordt u aangesloten op de infuuspomp die op uw naam is geleverd op de afdeling. Deze infuuspomp wordt gehuurd, kortom u krijgt deze in bruikleen van de leverancier Mediq Tefa. Deze infuuspomp is voor de gehele behandelingsperiode met chemotherapie in de thuissituatie. U dient bij de vervolg behandelingen steeds de infuuspomp weer mee te nemen naar de afdeling. U moet de infuuspomp meenemen in het bijgeleverde blauwe koffertje.

De volgende materialen dient u zelf aan te schaffen bij aanvang behandeling:

 • pH neutraal schoonmaakmiddel (te gebruiken bij lekkage infuusvloeistof
 • stevige vuilniszakken (voor deponeren gebruikte infuusmaterialen)
 • stevig plastic tasje (voor als u buitenhuis gaat gedurende toediening chemotherapie)

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Aansluiten van de chemotherapie op de infuuspomp voor de thuissituatie

U wordt door de afdelingsverpleegkundige op de afdeling aangesloten op de infuuspomp. Afhankelijk van de soort behandeling wordt de volgende dag het infuus vervangen of wordt het infuus verwijderd bij u thuis. Dit zal worden uitgevoerd door de specialistische thuiszorg. De specialistische thuiszorg wordt vooraf aan uw behandeling door de verpleegkundige of verpleegkundig specialist aangevraagd.

Afspraken tijd vervangen infuus

Nadat u bent aangesloten door de afdelingsverpleegkundige op de infuuspomp, is het van belang om de tijd van aansluiten op de infuuspomp door te geven aan de specialistische thuiszorg. Dit is zodat de specialistische thuiszorg de planning kan maken voor de volgende dag. 

Handelswijze bij lekkage van de infuusvloeistof

Er is een kleine kans dat er een situatie zal voordoen waarin er sprake is van lekkage van de infuusvloeistof. Het is wel van belang dat u op de hoogte bent van de handelswijze mocht het voorkomen. 

Als er sprake is van een lekkage van de infuusvloeistof is het verstandig om rustig te blijven.

 1. Bedek de plaats waarop de infuusvloeistof is gelekt met een celstofmatje. Dit celstofmatje is meegeleverd in het pakket met materialen. 
 2. Neem contact op met de specialistische thuiszorg. 
 3. Om te voorkomen dat de lekkage uitbreidt, is het verstandig om het infuussysteem af te sluiten. Dit kan worden gedaan door het klemmetje van het infuussysteem dicht te knijpen. 
 4. Schakel de infuuspomp uit. Dit kan worden gedaan door een langere tijd de 'aan-/uitknop' op de infuuspomp in te drukken. Er verschijnen in het scherm van de infuuspomp 3 streepjes, waarna de infuuspomp is uitgeschakeld.

Er verschijnen in het scherm van de infuuspomp drie streepjes, waarna de infuuspomp is uitgeschakeld. 

De specialistische thuiszorg zal gaan kijken waardoor de lekkage is ontstaan en zal de omgeving reinigen. Er zal worden gereinigd met een pH neutraal schoonmaakmiddel zoals Andy, het is van belang dat u deze beschikbaar heeft. 

Handelswijze bij alarmering pomp

Indien de infuuspomp een alarmering geeft, dient u contact op te nemen met de specialistische thuiszorg. Deze zal u verdere aanwijzingen geven. 

Verwerken afval

De afvalproducten van de toediening van het infuus of materialen die in aanraking zijn geweest met de infuusvloeistof kunnen worden gedeponeerd in een stevige afvalzak.

Deze afvalzak dient goed te worden dichtgeknoopt, waarna het bij het huishoudelijk afval kan worden gedeponeerd. 

Naalden dienen te worden gedeponeerd in de geleverde naaldencontainer. Deze kan bij het einde van de behandeling worden gesloten, waarna u deze kan inleveren bij uw apotheek. 

Bezoek buitenshuis

Indien u de chemotherapie toegediend krijgt, hoeft u niet thuis te blijven. U moet er wel op letten dat u bereikbaar bent voor de specialistische thuiszorg bij problemen met het infuus of de infuuspomp.

Als u niet thuis bent maar elders verblijft, dient u het volgende met u mee te nemen:

 • Plastic tasje (lekdicht)
 • Disposable onderlegger (celstofmatje)
 • Handschoenen
 • Contactgegevens van de specialistische thuiszorg

Douchen gedurende behandeling

Indien u bent aangesloten op de infuuspomp mag u douchen. Echter mag de infuuspomp absoluut niet mee onder de douche! Dit is vanwege het beschadigen van de infuuspomp.

Uitstel van de behandeling

Indien de bloedwaardes niet voldoende zijn om de chemotherapie toe te dienen, kan de chemotherapie worden uitgesteld. Het is van belang dat u de specialistische thuiszorg hierover informeert.

Onderhoud infuuspomp

Het kan zijn dat gedurende uw behandeling de onderhoudstermijn van de infuuspomp verloopt. De leverancier Mediq Tefa zal dan met u contact opnemen om de infuuspomp te wisselen, zodat de infuuspomp terug kan voor onderhoud. U krijgt een nieuwe infuuspomp ter beschikking. 

Stroomvoorziening

De infuuspomp werkt op twee AA-Alkaline batterijen en kan aan het netstroom worden aangesloten. Hiermee worden de batterijen NIET opgeladen. Er wordt geadviseerd om de infuuspomp ’s nachts aan te sluiten op het netstroom om batterijen te sparen en daardoor langer mee te laten gaan.

Er mag GEEN gebruik worden gemaakt van oplaadbare batterijen. Niet oplaadbare batterijen verliezen langzaam vermogen waardoor de infuuspomp zal alarmeren, waarna er nog 8 uur de tijd is om de batterijen te wisselen. 

Vanuit de leverancier van de infuuspomp worden 4 gebruikersdagen voor de batterijen aangehouden. Het is verstandig om altijd een reserveset (twee AA- Alkaline ) batterijen in huis te hebben. 

Vallen en schade aan de infuuspomp

Indien u de infuuspomp laat vallen dan wel er zichtbare schade is, dient u contact op te nemen met de specialistische thuiszorg. 

Bij schade of twijfel over het goed functioneren van de infuuspomp moet er contact worden opgenomen met de leverancier Mediq Tefa.

Mediq Tefa streeft ernaar om binnen vier uur de infuuspomp te vervangen.

Indien de schade is veroorzaakt door verkeerd gebruik dan wel een ongeluk zal de schade worden verhaald via de WA verzekering. 

Einde van de behandeling

Indien u geen chemotherapie meer gaat krijgen in de thuissituatie, dient u de infuuspomp zelf af te melden bij de leverancier Mediq Tefa, 030 – 282 1204. 

Voordat de infuuspomp kan worden geretourneerd moet deze huishoudelijk worden gereinigd. De specialistische thuiszorg is bekend met deze procedure. 

Nadat de infuuspomp huishoudelijk is gereinigd, dient deze in een vuilniszak te worden gedaan, met een rode sticker op de buitenkant van de zak. Deze rode sticker zit in de envelop in het blauwe koffertje van de infuuspomp.

Door het gebruik van de rode sticker weet  Mediq Tefa dat de infuuspomp voor chemotherapie is gebruikt en zal deze volgens speciaal protocol bij Mediq Tefa worden gereinigd.Om de infuuspomp af te melden moet u het volgende doen:

 • Neemt contact op met Mediq Tefa (leverancier infuuspomp) met telefoonnummer 030-282 1204 
 • Geef door welk nummer de infuuspomp heeft, deze staat vermeldt achter op de infuuspomp.
 • U maakt een afspraak over het ophalen van de infuuspomp thuis door de firma. Indien gewenst kan de infuuspomp ook elders worden opgehaald. Dit kan worden besproken bij de afmelding van de infuuspomp.
Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Mocht u nog vragen hebben stel ze aan de verpleegkundig specialist of verpleegkundige.

Specialistenteam

U krijgt op de dag van de eerste behandeling de contactgegevens van het specialistenteam via de transferverpleegkundige.

Leverancier Mediq Tefa

Telefoonnummer 030-2821204