Afdeling

Ethiek & Recht

Op de afdeling Ethiek en Recht houden wij ons bezig met de juridische en ethische kanten van de vraag: ‘Wat is goede zorg?’ De vraag naar goede zorg raakt verschillende onderwerpen. Onze focus ligt op twee onderwerpen, namelijk: de klinische patiëntenzorg en medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen.
Patiëntenzorg

Consultatie zorgverleners LUMC

Wij geven ethische en juridische ondersteuning en consultatie aan zorgverleners die werkzaam zijn in het LUMC. LUMC-zorgverleners die in de patiëntenzorg te maken krijgen met een ethisch en/of juridisch vraagstuk en daar ondersteuning bij wensen, kunnen ons 24/7 telefonisch consulteren. Een hulpverlener kan bijvoorbeeld aanlopen tegen een vraag over het doorbreken van het beroepsgeheim, of zich afvragen of de buurvrouw van een niet-aanspreekbare patiënt mag meebeslissen over een behandeling. Op verzoek geven wij tevens juridische en ethische ondersteuning bij multidisciplinaire patiënten overleggen (MDO’S).

Onderwijs

Wij zijn betrokken bij het juridische en ethische onderwijs in het LUMC. In het onderwijs aan geneeskunde studenten richten wij ons onder andere op de volgende vragen: Wat zijn belangrijke waarden in de klinische patiëntenzorg? Wat schrijf ik op in het medische dossier? Wanneer heb ik informed consent? Hoe herken ik een moreel dilemma en hoe forumleer ik dat vervolgens? Waar gaat goed hulpverlenerschap over? Naast het onderwijs aan geneeskunde studenten zijn wij betrokken bij nascholingscursussen voor artsen en geven wij onderwijs in het opleidingstraject van de huisartsengeneeskunde. Het onderwijs in de nascholingscursussen en in het huisartsen opleidingstraject gaat bijvoorbeeld over het tuchtrecht, klachtenprocedures en over ethische dilemma’s in de zorgpraktijk. 

Research

Wij doen ethisch en juridisch onderzoek naar verschillende thema’s van de klinische patiëntenzorg en van medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen. De gemene deler van deze onderzoeken is steeds de vraag wat goede zorg is in een bepaalde context is. Zo doen wij  binnen het onderwerp patiëntenzorg onderzoek naar de juridische en ethische kanten van goede zorg binnen de fertiliteitsgeneeskunde, kindergeneeskunde en rondom het levenseinde. Maar wij houden ons ook bezig met onderzoek naar zorg voor patiënten met een migratieachtergrond. Waar het gaat om medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen, richt ons onderzoek zich onder andere op big data, toestemming en de status van humaan lichaamsmateriaal.

Over de afdeling

Werken bij

Eventuele vacatures zijn te vinden op de vacaturepagina van het LUMC.

Ons team

Afdelingshoofd

Vaste medewerkers

Post docs en promovendi

Secretariaat

Contact

Secretariaat, locatie: J-01-122, routenummer 554

Telefoon

071 526 32 30 / 071 526 33 23

Consultenpieper (24/7): 96719

E-mail