Patiëntenfolder

Ganglion sphenopalatinum blokkade

Met u is op de polikliniek besproken dat u voor de behandeling van uw pijnklachten een blokkade van het ganglion sphenopalatinum zult ondergaan. In deze folder vindt u informatie over de blokkade en instructies over wat te doen rondom de blokkade.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Anesthesiologie

Onze zorg

Wat is een ganglion sphenopalatinum blokkade?

Een ganglion is een zenuwknoop waar meerdere zenuwbanen samen komen. Het ganglion sphenopalatinum ligt achter in de neus en is belangrijk bij verschillende soorten pijn, zoals clusterhoofdpijn, migraine en atypische aangezichtspijnen.   

Bij een blokkade van het ganglion sphenopalatinum wordt de pijngeleiding beïnvloed, zodat het pijnsignaal voor langere tijd verminderd kan worden doorgegeven.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Waar moet u zich melden?   

U krijgt een brief toegezonden per post. Hierin staat hoe laat en op welke afdeling u zich moet melden.   

Eten en drinken   

U mag voor de proefblokkade gewoon eten en drinken.

Voor de langdurige blokkade kan het zo zijn dat u een lege maag moet hebben (nuchter zijn) voor de behandeling. Dit wordt vooraf door de pijnspecialist afgesproken. Dit houdt in dat u de avond voor de behandeling tot 24.00 uur zoals gebruikelijk mag eten en drinken. Na 24.00 uur mag u niets meer eten. Van 24.00 uur tot 6.00 uur ’s morgens mag u alleen heldere dranken. Denk aan water, thee (eventueel met suiker), limonade, appelsap. Let op: u mag géén melkproducten. Als u later dan 7.30 uur in het ziekenhuis moet zijn, mag u tot 2 uur daarvoor heldere drank. Ochtendmedicijnen mag u met een slokje water innemen.   

Bloedverdunners   

Als u bloedverdunners gebruikt, zal de pijnspecialist u op de polikliniek of telefonisch instructies geven wat u moet doen met uw bloedverdunners. Zorg dat u weet hoeveel dagen u voor uw behandeling met de bloedverdunners moet stoppen.

Instructies ten aanzien van bloedverdunners via de trombosedienst  

Als u bekend bent bij de trombosedienst, regelt deze op ons verzoek wanneer u stopt met de bloedverdunners. Een controle-INR is in dit geval vereist voor de verrichting, dit kan met uw eigen thuismeting of via de trombosedienst. Als dit niet mogelijk is, zal er een uur voor de verrichting een INR moeten worden bepaald in het LUMC-laboratorium.   

Kleding, sieraden en protheses   

U krijgt op de afdeling een operatiejasje aan. Sieraden blijven op de afdeling.   

Ook belangrijk

Meld voor de behandeling altijd aan de pijnspecialist of verpleegkundige of:

 • U (mogelijk) zwanger bent

 • U allergisch bent voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen

 • U een pacemaker of ICD heeft

Neem voor de behandeling contact op met het Pijnbehandelcentrum als:

 • U geen pijn of klachten meer heeft

 • U de dag van de behandeling ziek bent of koorts heeft

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Hoe gaat de behandeling in zijn werk bij een proefblokkade?   

Voor een proefblokkade van het ganglion sphenopalatinum komt u naar de polikliniek van het Pijnbehandelcentrum. Wanneer u aan de beurt bent, zal op de behandelkamer van de polikliniek de blokkade plaatsvinden. Op de polikliniek wordt een wattenstaafje diep in de neus, tegen het ganglion aan, ingebracht waarop een lokaal verdovingsmiddel is aangebracht. De lokale verdoving zorgt meestal vrij snel voor vermindering van de pijn, echter nadat deze is uitgewerkt kan de pijn terugkomen. Deze behandeling duurt ongeveer 15-30 minuten.   

Indien deze behandeling effectief bleek, kan op een later moment een langdurige blokkade worden uitgevoerd.  

Hoe gaat de behandeling in zijn werk bij een langdurige blokkade?   

Op de dag van de behandeling wordt u opgenomen in het LUMC. Wanneer u aan de beurt bent, wordt u naar het operatiecomplex gebracht. U komt op uw rug op de behandeltafel te liggen. Met behulp van röntgenstralen of van een echoapparaat brengt de pijnspecialist een naald vlak bij het ganglion sphenopalatinum, via de wang. Vervolgens geeft de pijnspecialist een elektrische stroombehandeling (radiofrequente of pulsed radiofrequente behandeling) via de naald bij het ganglion om deze (tijdelijk) te blokkeren, waardoor er minder pijn ontstaat. De behandeling duurt in totaal ongeveer 45 minuten. 

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Wat gebeurt er na de behandeling?   

Als u behandeld bent op de polikliniek, vragen we u na de blokkade tien tot vijftien minuten plaats te nemen in de wachtkamer. Mocht u ongewenste effecten hebben van de behandeling, dan kunnen we deze voor u verhelpen. Voelt u zich na deze tijd goed, dan mag u naar huis.   

Bent u behandeld op het operatiecomplex, dan wordt u na de behandeling naar de afdeling teruggebracht. Hier blijft u minstens dertig minuten ter observatie. De verpleegkundige op de afdeling zal in die tijd goed in de gaten houden. Als u zich na de observatieperiode goed voelt, mag u naar huis.  

Naar huis   

Houdt er rekening mee dat u een begeleider heeft die u naar huis brengt. U mag niet zelf actief deelnemen aan het verkeer.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Uw pijnspecialist zal de behandeling zorgvuldig uitvoeren. Toch bestaat er een kleine kans op complicaties.   De volgende complicaties kunnen voorkomen:

 • Een bloeding van de neus of bloeduitstorting in de wang
 • Een infectie. Krijgt u koorts? Neem dan contact op met uw pijnspecialist of huisarts
 • In een klein aantal gevallen ontstaat er een tijdelijk doof gevoel in het gehemelte aan de kant waar de behandeling heeft plaatsgevonden.
 • Toename van pijn

Als er ontstekingsremmers (corticosteroïden) zijn ingespoten, kunt u ongeveer tot 3 dagen na de behandeling last hebben van bijwerkingen. Deze gaan vanzelf weer over. 

Mogelijke bijwerkingen zijn:   

 • Een rood of warm gezicht  
 • Opvliegers  
 • Ontregelde menstruatie  
 • De anticonceptiepil kan gedurende één cyclus minder betrouwbaar zijn  
 • Spierkrampen 
 • Verhoogde bloedsuikerspiegel. Heeft u diabetes (suikerziekte)? Controleer dan de eerste dagen na de behandeling regelmatig de bloedsuikerspiegel.
Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Controle   

U krijgt zes weken na de behandeling een telefonische controle. Tijdens dit gesprek zal het effect van de blokkade worden geëvalueerd en het beleid besproken worden.  

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Pijnmedicatie   

Continueer de pijnmedicatie in dezelfde dosering als voor de behandeling, tenzij de pijnspecialist u een andere instructie heeft gegeven.   

Bloedverdunners   

De pijnspecialist zal u bij ontslag uitleg geven wanneer u uw bloedverdunners mag hervatten.   

Napijn   

Na de behandeling kunt u napijn hebben. Deze napijn kan één tot twee weken aanhouden, maar verdwijnt vanzelf. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen.  

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met ons Pijnbehandelcentrum.  

Contactgegevens Pijnbehandelcentrum LUMC

Tel. 071-526 23 69 van ma-vr: 8.00-10.00 en 13.30-15.00 uur.