Patiëntenfolder

Behandeling met DDAVP (Desmopressine, Minrin®, Octostim®)

DDAVP is een synthetisch (kunstmatig gemaakt) hormoon dat onder andere het vrijkomen van lichaamseigen stollingsfactor VIII en Von Willebrandfactor stimuleert. Hierdoor is er tijdelijk een stijging van deze stollingsfactoren in uw bloed.  

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Trombose en Hemostase.

Onze zorg

Waarom doen we dit onderzoek/deze behandeling?

Wanneer wordt DDAVP gebruikt? 

DDAVP wordt gebruikt om bloedingen te voorkómen of te behandelen bij patiënten met milde hemofilie A, bij draagsters van hemofilie A, bij patiënten met de ziekte van Von Willebrand en bij patiënten met afwijkingen van de bloedplaatjes. 

  

Proefbehandeling 

De mate van stijging van factor VIII en de Von Willebrandfactor is niet goed te voorspellen. Daarom wordt er een proefbehandeling gegeven om te kijken of de waarde van stollingsfactor VIII en/of Von Willebrand factor voldoende stijgt voor toekomstige behandelingen bij bloedingen of ingrepen.

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

Proefbehandeling 

De proefbehandeling wordt voor u ingepland en duurt ongeveer 5 tot 6 uur. In het LUMC vindt de behandeling voor volwassenen plaats op de dagbehandeling (route 684) en voor kinderen op de polikliniek kindergeneeskunde (route 652). 

  

Voorbereiding  

U hoeft zich niet voor te bereiden en hoeft niet nuchter te zijn. Uw andere medicijnen mag u op het normale tijdstip innemen. Kinderen kunnen vooraf een EMLA®-pleister krijgen. Deze pleister verdooft de huid en kan het beste twee uur voor de afspraak worden aangebracht. 

Behandeling 

Als DDAVP bij u voldoende effectief is, dan kan het gebruikt worden voor behandeling bij bloedingen of voorafgaand aan ingrepen/operaties om bloedingen te voorkomen. 

Als het gebruikt wordt rondom ingrepen dan wordt de DDAVP ongeveer een uur voor de ingreep toegediend. Als het gegeven wordt omdat u al een bloeding heeft die behandeling behoeft dan wordt het zo spoedig mogelijk toegediend nadat u in het ziekenhuis bent.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Het onderzoek – de proefbehandeling

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op bovengenoemde locatie. Tijdens de behandeling krijgt u of uw kind een bed of een stoel. De proefbehandeling kan op twee manieren worden gedaan: via een infuus of via een onderhuidse injectie. U bespreekt met uw hemofiliebehandelaar om welke vorm het gaat. 

  

DDAVP intraveneus (via een bloedvat) 

Voor en na het DDAVP-infuus worden uw bloeddruk en hartslag gemeten. Vervolgens zal er een infuusnaaldje op uw hand of onderarm ingebracht worden. Daarna worden buisjes bloed afgenomen om uw beginwaarde van de stollingsfactor te meten. Vervolgens wordt de DDAVP toegediend via een infuus. Dit duurt ongeveer 30 minuten. Na 60 minuten en na 4 uur wordt er opnieuw bloed afgenomen om te kijken hoeveel uw stollingswaardes stijgen. 

  

DDAVP subcutaan (onder de huid) 

Voor en na de onderhuidse DDAVP-injectie worden uw bloeddruk en hartslag gemeten. De verpleegkundige neemt buisjes bloed af om uw beginwaarde van de stollingsfactor te meten. Vervolgens wordt de DDAVP toegediend door de verpleegkundige via een injectie in de buik, bovenarm of bovenbeen in 1 minuut. Na de injectie dient u de plek goed af te drukken gedurende 2-3 minuten. Na 60 minuten en na 4 uur wordt er opnieuw bloed afgenomen om te kijken hoeveel uw stollingswaardes stijgen. 

Behandeling rondom ingrepen of bij een bloeding

DDAVP intraveneus (via een bloedvat) 

Ongeveer 60 minuten voorafgaand aan de ingreep krijgt u de DDAVP toegediend als een kortlopend infuus. De verpleegkundige prikt het bloedvat aan met behulp van een infuusnaald en sluit hierop een infuussysteem aan. Na controle van de infuusnaald, wordt DDAVP toegediend in 20-30 minuten. De snelheid kan worden verlaagd bij het ontstaan van klachten (zie bijwerkingen). In de tussentijd zal de verpleegkundige uw bloeddruk en hartslag controleren. Indien nodig wordt enige tijd na de toediening van de DDAVP nog bloed afgenomen Vervolgens kunt u zich melden bij de afdeling waar de ingreep plaats gaat vinden.

DDAVP subcutaan (onder de huid)

Ongeveer 60 minuten voor de ingreep krijgt u subcutaan (onderhuids) de DDAVP-injectie toegediend in de buik, bovenarm of bovenbeen in 1 minuut. Na de injectie dient u de plek goed af te drukken gedurende 2-3 minuten. Na het toedienen van de DDAVP zal u gedurende 15-30 minuten op de dagbehandeling verblijven ter observatie en het controleren van uw bloeddruk en hartslag Indien nodig wordt enige tijd na de toediening van de DDAVP nog bloed afgenomen. Vervolgens kunt u zich melden bij de afdeling waar de ingreep plaats gaat vinden.

Als het gegeven wordt omdat u al een bloeding heeft die behandeling behoeft dan wordt het zo spoedig mogelijk toegediend nadat u in het ziekenhuis bent.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Door DDAVP kunt u vocht vasthouden en plast u minder. Daarom mag u tot 24 uur na het onderzoek maximaal 1,5 liter drinken om te voorkómen dat u te veel vocht vasthoudt. Bij jonge kinderen is de maximale hoeveelheid die zij mogen drinken lager, uw behandelaar zal u vertellen hoeveel dit maximaal mag zijn. 

Wanneer krijgt u de uitslag?

Proefbehandeling 

Ongeveer 2 tot 3 weken na het onderzoek ontvangt u de uitslag van de proefbehandeling. Als u goed gereageerd heeft op de proefbehandeling kan dit middel voortaan bij u worden gebruikt bij (kleine) ingrepen en bloedingen.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Tijdens en na de behandeling kunt u de volgende bijwerkingen krijgen:  

• Blozen, warm gevoel  

• Hoofdpijn  

• Vermoeidheid  

• Buikpijn en misselijkheid  

• Snelle hartslag  

• Verlaagde bloeddruk  

• Duizeligheid  

• Vasthouden van vocht en minder aandrang tot plassen  

• Blauwe plek van het plaatsen van het infuus of het bloedprikken 

Behandelteam

De proefbehandeling wordt uitgevoerd door de verpleegkundige van de dagbehandeling . Uw hemofiliebehandelaar is bereikbaar bij vragen en bespreekt met u de uitslag van de proefbehandeling.