‘Je hoeft niet het hele ziekenhuissysteem om te gooien om veranderingen te maken’

22 april 2024
leestijd
De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen: een vergrijzende bevolking, stijgende kosten en een versnipperd zorgaanbod. Er zijn nieuwe vaardigheden nodig om deze uitdagingen aan te gaan. Veerle en Manon, studenten van de master Population Health Management van het LUMC zien kansen.

Manon Mijnsbergen (rechts op de foto) is tweedejaarsstudent van de master en Veerle Visser (links op de foto) zit in haar eerste jaar. 

Wat houdt jullie master in?

Veerle: “In de master kijken we naar het grotere plaatje van de zorg. Je wordt geen dokter, je zit niet in de kamer met een patiënt, maar je kijkt naar het zorgsysteem en gezondheid in het algemeen. Welke problemen spelen er in verschillende delen van bevolking? Wat zijn de behoeften? En hoe spelen we daarop in? Dat zijn vragen waar we ons binnen de master mee bezighouden vanuit verschillende oogpunten. Onze master zit in Den Haag en is verbonden aan de Health Campus. Hierbinnen wordt veel samengewerkt met de gemeente.”

Manon: “De master is heel breed, in je tweede jaar kies je een richting. Zo kun je de beleids- en managementkant op, of door in het onderzoek. Bijvoorbeeld gericht op data. Hiermee kun je veel over inwoners zeggen. Zoals welk deel van de bevolking een grotere kans heeft op een ziekte. Of juist niet. Zo zie je bepaalde verbanden tussen sociale aspecten en een ziekte en kun je hierop maatregelen nemen.”

Doen jullie opdrachten in de master die een maatschappelijke bijdrage hebben?

Manon: “Elke 4 weken hebben wij een projectweek waarbij mensen of bedrijven uit de gezondheidszorg, zoals zorgverzekeraars of artsen, bij ons komen met een probleem waarbij wij gaan meekijken naar een oplossing. Ook heb je elk halfjaar een ‘project case’, een grotere opdracht. En momenteel loop ik stage, gericht op mensen met Parkinson. Deze studie heet de Profilering van Parkinson (ProPark). Klachten verschillen op verschillende momenten van de dag. Het ene moment heb je er veel last van, het andere moment minder. Dat is heel moeilijk om te meten van die 10 minuten dat je een arts ziet tijdens een afspraak. We vragen nu deelnemers om een sensor om hun pols te dragen. Je kunt dan over de week kijken: zien we dat het afneemt, toeneemt en hoe verspreidt dat zich over de dag? Zo hebben we een veel beter beeld van hoe het met de patiënt gaat en kunnen zij een betere behandeling krijgen.”

Jullie houden je tijdens de master bezig met actuele vragen over de toekomst van de zorg. Hoe denken jullie daarover?

Veerle: “Ik denk dat we de patiënt meer als geheel moeten zien. Niet alleen hun fysieke symptomen, maar ook sociale context. Meer focus op preventie en aanpassingen in leefstijl. En meer lokaal kijken: naar buurthuizen of lokale initiatieven. Zo kan je hun behoeften beter in kaart brengen. Ik denk dat dat beter helpt dan dat je 10 minuutjes met een dokter zit die je daarna lang niet meer ziet. Daarnaast vind ik e-health heel interessant en zou meer samenwerking tussen verschillende professionals kunnen helpen.”

Manon: “Wat ik ook graag zou willen, is dat het meer persoonlijk gemaakt wordt. Dat er niet alleen naar de ziekte zelf gekeken wordt, maar ook welke ondersteuning er nodig is voor iemand. Ik zie voor me dat verschillende professionals aan één tafel zitten en bespreken: ‘Wat kunnen we doen voor deze patiënt?’.”

Wat nemen jullie mee uit de master als jullie het werkveld ingaan?

Manon: “Dingen vanuit andere perspectieven leren bekijken. Voordat je aan de master begint, heb je wel een idee van hoe de zorg in elkaar zit, maar tijdens de master hoor je veel verschillende kanten. Die brede blik is belangrijk om te behouden in de zorg. En je hoeft niet het hele ziekenhuissysteem om te gooien om veranderingen te maken. Het is heel moeilijk om na een dag te veranderen, dat gaat niet de problemen oplossen. Begin klein: wat werkt wel, wat werkt niet? Dat is een belangrijke eerste stap. Zo kun je uiteindelijk grotere systemen beter opzetten.”

Veerle: “Het kan ook heel anders. Kijk bijvoorbeeld naar andere landen. We zijn heel erg gefocust op onze eigen situatie, in Nederland en in het ziekenhuis waar je werkt. Er zijn zoveel slimme mensen, die er ook over hebben nagedacht. Kijk om je heen: wat kunnen we daarvan meenemen?”

Nieuwsgierig naar de master Population Health Management? Hier vind je meer informatie.