Training herstelt verbinding tussen ouders en jongeren bij suïcidaliteit

8 september 2023
leestijd
Het is deze week de Wereld Suïcide Preventie week. In het teken van deze week gingen we in gesprek met Kathelijne van Dongen, systeemtherapeut bij LUMC Curium, want professionele hulp helpt. Samen met haar collega’s ontwikkelde zij een oudertraining: ‘Verbindend Gezag’ bij suïcidaliteit. De training richt zich op het herstellen van de relatie tussen ouder en kind en uit die verbinding het begrenzen van zelfbeschadigend gedrag.

Zelfdoding is wereldwijd één van de belangrijkste doodsoorzaken onder jongeren. Van Dongen legt uit dat suïcidaliteit bij een jongere gevolgen heeft voor alle gezinsrelaties en het netwerk waar de jongere deel van uitmaakt. "Wanneer emoties zo intens zijn, is een veilig thuis en een stevig anker de basis om weer gemoedsrust en vertrouwen te krijgen: vertrouwen in jezelf én vertrouwen in anderen. Professionele hulp bij LUMC Curium richt zich op de jongere en de ouders, omdat die aanpak effectief is gebleken."

Samen met de ouder

Een ouderbehandeling is een waardevolle toevoeging om via de ouders de jongeren te helpen, in beweging te krijgen en het contact te versterken. Daarom is LUMC Curium een pilot begonnen met een oudergroep Verbindend Gezag, toegespitst op suïcidaliteit. Van Dongen: "Ouders schrijven een brief aan hun kind. Dat is een liefdesbrief, waarin ze begrip en steun bieden aan hun kind, en ook vertellen dat het hen spijt dat ze soms niet gezien hadden hoe moeilijk hun kind het had. Maar dat ze er zijn en samen willen vechten voor hun leven."

Het primaire doel van de oudergroep is dat ouders zich minder machteloos voelen en hun vermogen als ouder weer kunnen ervaren en inzetten. De focus is daarom wat ouders en hun netwerk kunnen doen. Een belangrijk aspect in deze training is het betrekken van ervaringsdeskundigen, ouders en jongeren, een aspect waar LUMC Curium landelijk een voorloper in is.

Resultaten

De resultaten van de pilot waren hoopvol vertelt Van Dongen. "Ouders ervaarden de oudertraining als zeer waardevol. Zij leerden vanuit verbinding een grens te stellen aan het suïcidale en zelfbeschadigende gedrag. Het gaf de jongeren in deze pilot de kracht om te stoppen met het zelfbeschadigende gedrag. De suïcidale uitingen stopten of namen af."

Het vervolg

Deze training past in het onderzoeksprogramma van Curium dat zich richt op jongeren met gestapelde problematiek. Met bijkomende subsidie hopen we deze oudertraining op grote schaal te implementeren en op effectiviteit te onderzoeken. Vele instellingen hebben intussen aangegeven hierin te willen meedoen.

Lees hier het hele gepubliceerde artikel van het pilotonderzoek.

Prijs

Voor de training ontving Kathelijne van Dongen gisteren de Jan Mokkenstormprijs. Deze prijs wordt uitgereikt aan een waardevol praktijkvoorbeeld, dat moet bijdragen aan terugdringing van het aantal zelfdodingen in Nederland. De jury kwam unaniem tot deze winnaar. Lees hier meer over de prijs.

Het helpt om over zelfmoord te praten en ernaar te vragen. Bijvoorbeeld op de werkvloer als je merkt dat een collega neerslachtig is. Of in je omgeving. Een groot aantal suïcides gebeurt helaas nog zonder dat de persoon hulp krijgt. Bij 113 zijn online modules te vinden hoe je het gesprek kan aangaan.