Blog

Technologie en e-health spelen belangrijke rol in ouderenzorg

15 november 2023
leestijd
Eind oktober was ik samen met collega’s en Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport, op werkbezoek naar China en Hongkong. Het thema was ouderenzorg en dementie. Niet alleen in Nederland, maar ook in China en Hongkong worden mensen steeds ouder. Er zijn verhoudingsgewijs ook steeds meer ouderen. De uitdaging is dat er steeds meer voorzieningen nodig zijn zoals ziekenhuizen, huisartsen en verpleeghuizen. Wat kunnen wij leren van de ouderenzorg in China en Hongkong?

Wilco Achterberg

Dementie neemt steeds meer toe

Als mensen ouder worden, neemt de kans op een ziekte toe en worden mensen meer afhankelijk van de zorg van anderen. Vooral dementie gaat snel toenemen. Dit is een ingewikkelde ziekte die niet alleen veel problemen geeft voor de patiënt, maar ook voor zijn of haar omgeving en financieel flink op de maatschappij drukt.

Op bezoek in China

We moeten daarom dingen anders en slimmer gaan doen om een duurzame en goede gezondheidszorg te maken. Daarbij moeten we de goede en belangrijke dingen niet verliezen. We hebben universiteiten, verpleeghuizen, ziekenhuizen, community centers en thuiszorgwinkels bezocht in China. Hier hebben wij veel voorbeelden gezien van oplossingen die daar ontwikkeld zijn. Wat mij opviel, is de warmte van onze gastheren en -vrouwen, de warmte van de ouderen die we daar spraken, en de trots die zij uitstraalden dat wij bij hen op bezoek kwamen.

Ik was onder de indruk van de snelheid waarmee ze belangrijke veranderingen in het zorgstelsel doorvoeren en hoe belangrijke waarden daarin nu veel meer leidend zijn dan vroeger. Voor dementie is daar een indrukwekkend screeningsprogramma opgezet. Er lopen grote onderzoekscohorten om belangrijke vragen te beantwoorden. Dit zijn antwoorden die wij ook weer kunnen gebruiken. In de behandeling is nu naast de medische aspecten, ook veel aandacht voor de mantelzorger en de psychosociale kanten van dementie. Ook is er veel aandacht voor wijkgerichte zorg.

Technologische ontwikkeling én behoud van tradities

Bij veel van de oplossingsrichtingen die wij in Nederland hebben bedacht, spelen technologie en e-health een belangrijke rol. Dat is ook in China en Hongkong zo. De hele Chinese samenleving is doordrenkt van technologie. Concrete voorbeelden hiervan konden we zien bij alle bezoeken die we hebben afgelegd. We hebben verschillende dingen geleerd en gaan op een aantal punten verder samenwerken.

Ik wil in dit blog één ding delen dat ik heel bijzonder vind: belangrijke tradities kunnen ook naast de technologische ontwikkeling bestaan. Sterker nog, ze worden erin meegenomen. De dementie app, waar mensen geheugentests kunnen doen, stimuleert hen ook om Taj Chi (Chinese vechtkunst) te doen. En bij de behandeling van dementie geven ze naast moderne medicatie, ook adviezen over acupunctuur en andere traditionele geneeswijzen. Het verpleeghuis wat wij bezochten, gebruikte veel technologie, maar er werd nog wel steeds tradioneel Chinees door en met de bewoners gezongen. Omarm het nieuwe, maar behoud het goede.

Wilco Achterberg is hoogleraar Ouderengeneeskunde bij het LUMC, specialist Ouderengeneeskunde bij TOPAZ en voorzitter van het UNC-ZH. Daarnaast is hij samen met prof. Jacobijn Gussekloo en prof. Simon Mooijaart een van de trekkers van het LUMC Centrum voor Ouderengeneeskunde.