Reactie CAHAL n.a.v. het verzoek van minister Kuipers aan de NFU inzake de concentratie van de kinderhartcentra in Nederland

16 januari 2023
leestijd
Minister Kuipers van VWS heeft de NFU gevraagd een door alle universitair medische centra gedragen voorstel te doen voor concentratie van interventies voor patiënten met een aangeboren hartafwijking. Hiermee ligt voor de NFU de weg open voor een transparant besluitvormingsproces op basis van heldere en toetsbare (kwaliteits)criteria zoals door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschreven in haar rapport. Daar draagt het CAHAL (Centrum Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden) graag aan bij.

Foto: Sandra Stokmans

“De impactanalyse van de NZa vormt een goede basis om als umc’s volgens de door de NZa opgestelde criteria gezamenlijk te komen tot een actueel, duurzaam en toekomstbestendig plan voor de spreiding en concentratie van de kinderhartchirurgie en andere betrokken specialismen. Met als inzet dat het hoogstaande aanbod, de kennis en infrastructuur die in de afgelopen decennia zorgvuldig zijn opgebouwd, behouden blijven.” Aldus Douwe Biesma, bestuursvoorzitter LUMC.

Het CAHAL, het samenwerkingsverband van LUMC en Amsterdam UMC, is al 26 jaar het levende bewijs van succesvol concentreren door constructieve samenwerking. Het maatschappelijk belang moet volgens Douwe Biesma en Nico Blom voorop staan: het gaat hier om meer dan het paradepaardje van één of twee centra. Nico Blom, kindercardioloog en hoofd kindercardiologie CAHAL: “Het gaat hier om de kwaliteit van hoog specialistische netwerkzorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking, de beschikbaarheid van arbeidskrachten en van ic-bedden en het niveau van de opleidingen, wetenschappelijk onderzoek en innovatie binnen de (inter)nationale kinderhartchirurgie. Dat is niet alleen van nationaal en internationaal belang maar van levensbelang voor alle patiënten die rekenen op de best mogelijke zorg.”