Henk-Jan Guchelaar tijdelijk lid raad van bestuur LUMC en interim-decaan faculteit Geneeskunde

14 november 2023
leestijd
Prof. dr. Henk-Jan Guchelaar zal tijdelijk de raad van bestuur van het LUMC versterken, waarbij hij ook tijdelijk de positie van decaan van de faculteit Geneeskunde op zich neemt. Hiermee wordt invulling gegeven aan de situatie die is ontstaan op 11 november 2023 na het tijdelijk terugtreden van prof. dr. Pancras Hogendoorn.

Henk-Jan Guchelaar is momenteel voorzitter van het bestuur van divisie 4 en hoofd van de afdeling Klinische Farmacie van het LUMC. In overleg met Henk-Jan Guchelaar zoeken we naar een oplossing voor de wijze waarop zijn huidige werkzaamheden kunnen worden opgevangen.

Alexandra-Langers (002).jpgOok hebben we dr. Alexandra Langers bereid gevonden om professor Guchelaar te ondersteunen in de eindverantwoordelijkheid die de decaan heeft voor het onderwijs in de faculteit Geneeskunde. Alexandra Langers is nu portefeuillehouder onderwijs van divisie 2 en senior medisch specialist maag-, darm- en leverziekten (MDL).

Raad van toezicht LUMC en college van bestuur Universiteit Leiden