Decaan en vice-voorzitter raad van bestuur treedt tijdelijk terug

11 november 2023
leestijd
Vanochtend hebben Follow the Money en Omroep West gepubliceerd over de onregelmatigheden in Europese subsidies. Naar aanleiding hiervan heeft decaan en vice-voorzitter raad van bestuur, Pancras Hogendoorn, besloten zijn functie tijdelijk neer te leggen. Het LUMC stelt nader onderzoek in.

Reactie Pancras Hogendoorn: “Naar aanleiding van de door het LUMC dit voorjaar geconstateerde ernstige onregelmatigheden bij Europese programma's, zijn deze week vragen gesteld door journalisten van Follow the Money en Omroep West. Bij het nagaan van deze vragen is gebleken dat ik eind december 2021 een signaal heb gemist dat, bij nader inzien, een aanwijzing had kunnen zijn voor deze onregelmatigheden. Ik realiseer me dat dit beeld mij in mijn functioneren kan hinderen en schadelijk kan zijn voor de reputatie van het LUMC zolang dit niet objectief is weerlegd. Daarom heb ik in overleg met mijn collegae in de raad van bestuur en met de raad van toezicht van het LUMC besloten om, tijdens nader onderzoek naar deze kwestie, per direct mijn functie van vice-voorzitter raad van bestuur LUMC en decaan tijdelijk neer te leggen.”

Eerder dit jaar heeft het LUMC naar aanleiding van de constatering van stelselmatige fraude bij Europese onderzoeksprojecten diverse maatregelen genomen. Zo heeft een externe commissie een advies uitgebracht over de interne projectinrichting en -aansturing. De raad van bestuur heeft naar aanleiding hiervan inmiddels vervolgacties vastgesteld.