Betere regionale hartzorg dankzij triageprogramma HARTc

15 maart 2023
leestijd
Het aantal hartpatiënten dat wordt doorverwezen naar het ziekenhuis is de afgelopen twee jaar flink afgenomen in de regio Hollands Midden. De oorzaak? Het triageprogramma HARTc, dat is opgezet door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden, samen met het Groene Hart Ziekenhuis (Gouda), Alrijne Ziekenhuis (Leiderdorp), huisartsen en zorgverzekeraars.

De partners delen actief expertise, informatie en middelen met elkaar. Daardoor kan aan alle hartpatiënten de best passende zorg worden verleend op de meest geschikte plek.

HARTc is een afkorting voor Hollands Midden Acute Regionale Triage cardiologie. Het programma is in 2019 als pilot gestart met als doel om de triage door ambulancezorgprofessionals voor alle hartpatiënten te verbeteren samen met de betrokken ziekenhuizen. Met als gewenst gevolg dat patiënten naar het juiste ziekenhuis worden gestuurd als dat nodig is en dat onnodige ziekenhuisopnames worden voorkomen. Het programma is inmiddels up-and-running.

Doorverwijzen niet altijd nodig

Patiënten alleen doorverwijzen als dat echt nodig is. Het klinkt logisch, maar in Nederland is dat nog lang niet altijd het geval. Bij de huisartsenpraktijk of op de ambulance is niet altijd de apparatuur of kennis aanwezig om direct de juiste afweging te maken bij patiënten met hartproblemen. Daarom wordt er bij twijfel vaak nog doorverwezen naar het ziekenhuis. Onnodige doorverwijzingen zorgen echter voor een flinke belasting van de patiëntenzorg, de paraatheid van ambulances, beddencapaciteit en onderlinge patiëntenstromen tussen ziekenhuizen.

Goede zorg voor alle hartpatiënten

Een goede triage kan deze problemen grotendeels voorkomen. Landelijk zijn er al enkele initiatieven voor patiënten met pijn op de borst. Het bijzondere aan HARTc is dat de betrokken partners realtime met elkaar samenwerken tijdens de triage van alle hartpatiënten in de regio. Daardoor kan er ook de beste zorg op de juiste plek worden geboden aan patiënten bij wie de klachten in eerste instantie niet geheel duidelijk zijn.

“Dankzij HARTc kunnen we ongeveer een kwart van de meldingen thuis behandelen. Dat zijn vier keer zoveel mensen als voorheen”, vertelt Jan Bosch, staflid sectie Onderzoek en Ontwikkeling bij de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden. Dat levert volgens hem capaciteitswinst op. Niet voor niets is er vanuit zorgregio’s uit heel Nederland interesse om het concept over te nemen. Ook voor de patiënt zijn er voordelen. “De patiënt staat in het hele triageprogramma centraal. Zij worden betrokken bij iedere afweging, maar bovenal gerustgesteld als ze thuis mogen blijven.”

Samen beslissen

Vanuit de deelnemende ziekenhuizen wordt iedere werkdag één cardioloog vrijgemaakt die stand-by staat voor HARTc. Mark Boogers is namens het LUMC als cardioloog verbonden aan HARTc. “Als het ambulancepersoneel wil overleggen over passende zorg, bellen zij de dienstdoende cardioloog. Met een smartphone kan de cardioloog inloggen in een beveiligde omgeving en live meekijken met de ambulancemonitor en het hartfilmpje dat in de ambulance is gemaakt”, legt hij uit.

Als de patiënt bekend is bij één van de drie deelnemende ziekenhuizen, heeft de cardioloog (na toestemming van de patiënt) ook toegang tot het patiëntendossier. Op basis van de beschikbare informatie en kennis besluiten de cardioloog en ambulancezorgprofessional vervolgens samen wat de juiste vervolgstap is: een behandeling thuis, of een doorverwijzing naar het ziekenhuis.

Realtime een bed reserveren

De aangesloten ziekenhuizen delen binnen HARTc actief data met elkaar. De dienstdoende cardioloog kan daardoor live zien in welk ziekenhuis er bedden beschikbaar zijn. Volgens Boogers is dat erg belangrijk. “Als we tot doorverwijzing besluiten, kan ik realtime een bed ‘reserveren’. Bij welk ziekenhuis we dat doen beslissen we op basis van de zorgvraag, behandelgeschiedenis, de wens van de patiënt en de actuele opnamecapaciteit”, legt hij uit.

Dit is een flinke verbetering met hoe het voorheen ging. “Eerder reed de ambulance naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Als daar geen plek was, moest de patiënt weer worden overgebracht naar een ander ziekenhuis. Zowel voor de ambulancedienst als het ziekenhuis kost dat onnodig veel tijd en moeite. Gelukkig is dat dankzij HARTc in onze regio nu verleden tijd.”

Extra kennis en kunde

Boogers wil graag benadrukken dat HARTc de kennis en kunde van huisartsen en het ambulancepersoneel extra kan ondersteunen. “In onderling overleg tussen zorgmedewerkers en de patiënt wordt een weloverwogen besluit genomen. HARTc kan daarom echt gezien worden als hulpmiddel, dat op aanvraag kan worden ingezet als er niet duidelijk is wat er met een hartpatiënt aan de hand is.”

Volgens Bosch levert de overlegstructuur nog een groot winstpunt op. “Dankzij de regelmatige overleggen met de cardioloog, zien we dat ons ambulancepersoneel de afgelopen twee jaar meer kennis heeft opgedaan over hartzorg. Daardoor kan er ook op de ambulance steeds betere zorg worden verleend aan hartpatiënten.”

Samenwerking

De ziekenhuizen in Leiderdorp (Alrijne), Gouda (Groene Hart Ziekenhuis) en Leiden (LUMC) lopen  voorop in hun  samenwerking om de toenemende acute zorgvraag op te vangen. We trekken samen op in het opzetten van regionale zorgpaden en organiseren van digitale zorg en op het gebied van arbeidsmarktkrapte. Hiervoor werken we nauw samen met huisartsen, GGZ, verpleeghuizen, ambulancedienst en gemeenten. Een mooi voorbeeld van onze samenwerking is HARTc, waarbij acute hartpatiënten in onze regio de juiste zorg op de juiste plek krijgen.