Baby's met geelzucht thuis behandeld

1 december 2023
leestijd
Pasgeboren baby’s met geelzucht kunnen vanaf 1 december 2023 thuis behandeld worden. Hierdoor hoeven zij niet in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Alrijne Ziekenhuis te worden opgenomen en kan het gezin bij elkaar blijven. Dat bevordert de hechting en maakt borstvoeding geven gemakkelijker.

Wanneer een baby na de geboorte geel wordt, kan een behandeling met blauw licht (fototherapie) nodig zijn. Voorheen werd deze behandeling altijd in het ziekenhuis gegeven, maar sinds kort kan dit via een bilicocoon ook thuis. De bilicocoon is een soort slaapzakje dat blauw licht afgeeft.

Wij leggen de ouders in het ziekenhuis duidelijk uit hoe ze de bilicocoon moeten gebruiken. Tijdens de behandeling worden ze thuis ondersteund door de eerstelijns verloskundige en de kraamverzorgende. Deze staan in nauw contact met de kinderarts van het LUMC of Alrijne.

Geelzucht

Geelzucht (hyperbilirubinemie) komt veel voor bij pasgeborenen. In dat geval kan een behandeling met blauw licht (fototherapie) nodig zijn. Dit licht helpt om het hoge gehalte aan bilirubine in het bloed af te breken. Normaal gesproken wordt het bilirubine uit het bloed afgebroken door de lever en uitgescheiden met de ontlasting. Echter bij pasgeboren baby’s is de lever nog onrijp en werkt dit proces nog niet optimaal. Hierdoor blijft de bilirubine in het bloed en krijgt een baby de gele kleur.

Fototherapie thuis

Het LUMC en Alrijne hebben afspraken over fototherapie thuis gemaakt met de regionale verloskundige coöperatie (LEO) en kraamzorgorganisaties in de regio. Die afspraken gaan over kwaliteit, rollen en verantwoordelijkheden.

Fototherapie thuis is een project dat bijdraagt aan de maatschappelijke opgave om de zorg toegankelijk een betaalbaar te houden. Dit project is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.