Aan de slag met leefstijlverbetering dankzij nieuwe HealthBox

23 maart 2023
leestijd
Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Nationaal eHealth Living Lab lanceren een HealthBox voor patiënten met het metabool syndroom. Prof. dr. Niels Chavannes en zijn onderzoeksteam, waaronder senior onderzoekers dr. Sofie Willems en dr. Sander van de Hoef, krijgen hiervoor een beurs uit het programma ‘Zorg in eigen leefomgeving’ van de Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Vanuit het programma krijgen in totaal zes consortia een subsidie. Samen verdelen ze ruim 14 miljoen euro, waarvan NWO ruim 12 financiert. Partners dragen ruim 2 miljoen euro.

Patiënten met het metabool syndroom ervaren verschillende klachten rondom de stofwisseling. Ze hebben onder andere last van een verhoogde bloeddruk, een te hoge bloedsuiker en overgewicht. Daardoor hebben ze een verhoogd risico op suikerziekte en hart- en vaatziekten. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat leefstijlverbetering een effectieve oplossing kan bieden. Alleen nemen veel mensen niet deel aan de al bestaande leefstijlprogramma’s. Het HealthBox-project moet juist deze mensen over de streep trekken.

HealthBox kan het verschil maken

Dankzij de HealthBox kan er laagdrempelig aan leefstijlverbetering worden gewerkt. Binnen het project wordt iedereen met het metabool syndroom een passend behandeltraject geboden in de thuisomgeving. Naast het LUMC  en het NeLL zijn de volgende organisaties betrokken bij de HealthBox: Universiteit Twente, Hogeschool Utrecht, Technische Universiteit Delft, het Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS), Ancora Health, Unilabs, Pharos en het Diabetes Fonds.

De box is in samenwerking met patiënten en zorgverleners ontworpen en bestaat uit een virtuele coach en thuismeetapparatuur. Ook koppelt het programma deelnemers aan bestaande lokale leefstijlactiviteiten. Doordat de HealthBox is aangepast aan de wensen en behoeften van de individuele gebruiker, wordt het gemakkelijker de eigen gezondheid te verbeteren.

Zorg in eigen leefomgeving

Het programma Zorg in eigen leefomgeving draagt bij aan de gezondheid en zelfredzaamheid van burgers. Dit wordt gedaan door onderzoek naar doorontwikkeling en het toepasbaar maken van technologie in de eigen leefomgeving. Deze technologie kan enerzijds bijdragen aan een gezonde leefstijl. Anderzijds kan dankzij de technologie zorg en ondersteuning worden verplaatst naar de eigen leefomgeving.

De subsidieronde van NWO draagt bij aan de Kennis en innovatieagenda (KIA) Gezondheid en Zorg. In de KIA wordt gewerkt aan meerdere missies. De missie waar deze call uit voortkomt heeft twee doelen voor 2040. Het eerste doel is dat alle Nederlanders ten minste vijf jaar langer in goede gezondheid leven. Het tweede doel luidt dat de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30 procent zijn afgenomen.