Werken aan een gezonde leefstijl bij de Kwekerij

7 oktober 2021
leestijd
Het Leids Universitair Medisch centrum (LUMC) start vandaag een pilot voor een leefstijlprogramma dat mensen met diabetes type 2 helpt om duurzaam gezonder te leven. Het project is een samenwerking met Leyden Academy on Vitality and Ageing, DZB Leiden en Stichting Je Leefstijl als Medicijn.

De pilot wordt gelanceerd in Kwekerij de Ecotuin en heeft tot doel dat mensen samen aan de slag gaan en elkaar motiveren om gezonder te leven.

Uit onderzoek blijkt dat mensen hun diabetes kunnen ‘omkeren’ door meer te bewegen en gezonder te eten, maar dat het ook moeilijk is om gedrag te veranderen én dit vol te houden. Daarom ontwikkelen en onderzoeken de Leidse partners een leefstijlprogramma waaraan diabetes type 2-patiënten kunnen deelnemen. Dit kunnen patiënten zijn van het LUMC, van huisartsenpraktijken uit de omgeving maar ook kandidaten van reïntegratiebedrijf DZB Leiden. Ook andere geïnteresseerden met diagnose diabetes type 2 kunnen zich aanmelden door contact op te nemen met Frank Schalkwijk.

Samen tuinieren, koken en bewegen

Bij de kwekerij zijn alle benodigde faciliteiten aanwezig, zoals een ecologische moestuin, een groene omgeving om buiten te bewegen en een professionele keuken om samen te leren gezonder te koken. De deelnemers komen op verschillende dagen in de week bijeen om workshops te volgen, samen te bewegen, groenten te oogsten in de tuin en te koken. Bij alle activiteiten is peer coaching het uitgangspunt: de groep coacht en motiveert elkaar, zonder hulp van een (zorg)professional.

Naar een effectief leefstijlprogramma

Het doel is om te komen tot een bewezen effectief leefstijlprogramma dat op eigen benen kan staan. In het programma wordt hiertoe een aantal succesvolle initiatieven gecombineerd. Zoals Stichting Je Leefstijl Als Medicijn dat bestaat uit een online community van mensen met diabetes type 2 die elkaar ondersteunen om gezonder te leven. Ook is de Vitality Club meegenomen. Dit is een beweegclub voor oudere buurtbewoners, opgericht door Leyden Academy. Vanuit het LUMC worden diverse workshops over gezonde voeding vanuit de afdeling Diëtetiek en de centrale keuken georganiseerd die een plek hebben gekregen in deze pilot.

Twee jaar onderzoek

Onderzoekers van het LUMC en Leyden Academy zijn verantwoordelijk voor de wetenschappelijke evaluatie van de effecten van het leefstijlprogramma. De eerste pilot is nu van start gegaan om ervaring op te doen. In het voorjaar van 2022 start het wetenschappelijk onderzoek met een looptijd van twee jaar. 

Onderzoeker David van Bodegom van Leyden Academy, tevens hoogleraar Vitaliteit aan het LUMC: “We weten dat mensen van diabetes type 2 kunnen genezen door hun leefstijl aan te passen. Maar we weten ook allemaal hoe lastig het is om je gedrag duurzaam te veranderen. We hebben veel goede ervaringen opgedaan met peer coaching-interventies zoals de Vitality Club, waar wijkgenoten samen aan hun conditie werken. We zien dat mensen komen meedoen om fitter te worden, maar blijven terugkomen omdat het zo gezellig is. We hopen dit effect ook te zien Bij de Kwekerij.”

Leefstijlprogramma ‘Bij de Kwekerij’ komt tot stand in samenwerking met het LUMC, Leyden Academy on Vitality and AgeingDZB Leiden en Stichting Je Leefstijl als Medicijn.