Privacy statement

Voor studenten, cursisten en aios Hao/SOOL*

Wanneer u bij het LUMC een activiteit doet in het kader van persoonlijke of professionele ontwikkeling (bijvoorbeeld een cursus, opleiding of studie) wordt u ingeschreven als student en gaan we uw persoonsgegevens verwerken.

* Ben je een aios in dienst van het LUMC, kijk dan bij het privacy statement voor medewerkers.

Met verwerken bedoelen we dat we uw persoonsgegevens opslaan, aanvullen, verstrekken aan docenten en onderwijsondersteuners en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen. Deze gegevens hebben wij nodig om uw studie bij het LUMC mogelijk te maken en om alle diensten daarvoor te kunnen leveren. Het LUMC maakt gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens het LUMC toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Verwerkingsverantwoordelijke

Het LUMC is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat het LUMC er verantwoordelijk voor is dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Wat en waarom?

Om u goed te begeleiden tijdens uw opleiding is het noodzakelijk om gegevens van u te verwerken: bijvoorbeeld uw ingeleverde studieopdrachten, studieresultaten of opleidingsplan. Deze worden in een (digitaal) studentendossier vastgelegd. Behalve uw studiegegevens hebben we ook andere persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, adres en geboortedatum. Dit hebben we nodig om u te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat we u niet verwarren met een andere student. In sommige gevallen – bijvoorbeeld bij een wettelijke verplichting of samenwerkingsverband ten behoeve van uw opleiding – delen wij een aantal persoonsgegevens van u met een andere partij, bijvoorbeeld met een overheidsinstantie, werkgever of samenwerkingspartner. Met verwerkers worden altijd schriftelijke afspraken gemaakt waarmee de zorgvuldige en veilige omgang met uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Het LUMC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en neemt daarbij de Archiefwet in acht. 

Uw rechten

U hebt een aantal rechten, zoals: recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, het recht op dataportabiliteit en beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens.

Lees hoe u aanspraak kunt maken op uw privacyrechten