Disclaimer

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling en inhoud van de LUMC-website en de e-mailnieuwsbrief. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van de LUMC-website en/ of de e-mailnieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het LUMC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de inhoud van de website en/ of de e-mailnieuwsbrief of uit de tijdelijke onmogelijkheid om de website of de nieuwsbrief te kunnen raadplegen.

Voor zover op de website of in de elektronische nieuwsbrief naar derden wordt gelinkt is het LUMC evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de door die derden verstrekte informatie en/ of geleverde diensten.

De inhoud van de LUMC-website en van de e-mailnieuwsbrief is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit de inhoud, ook niet het LUMC-logo, mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt in welke vorm en/ of op welke wijze dan ook. Toestemming kan worden gevraagd bij het directoraat Communicatie van het LUMC

Contact

Directoraat Communicatie: via ons contactformulier