Instructie wonddrain

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en)

Keel- neus- oorheelkundeTijdens de opname wordt met u, in overleg met de KNO-arts, gekeken of u naar huis kunt met de wonddrain. In deze folder leest u hoe u de drain verzorgt. Tijdens de opname in het ziekenhuis zal de verpleegkundige u hierover uitleg geven.  

Wat is een wonddrain? 

Een wonddrain wordt geplaatst om bloed en wondvocht uit het gebied van de wond af te voeren. Het is een dun slangetje van zacht plastic, waarvan een deel kleine gaatjes heeft. Het gedeelte met de gaatjes wordt tijdens de operatie in het wondgebied geplaatst. Het gedeelte zonder gaatjes loopt buiten de wond en buiten het lichaam naar een opvangsysteem. Dit opvangsysteem is een luchtdichte (vacuüm) plastic pot. Deze pot noemen we ook wel redondrain of vacuümdrain.

De verzorging van de wonddrain

Contoleer de drain 2 keer per dag, op een vast tijdstip. Let daarbij op het volgende:

 • Dat het slangetje van de drain met een pleister –  in een bochtje – op de huid vastgeplakt is, zodat er niet direct aan getrokken wordt.
 • Dat het witte schuifje boven het opvangsysteem openstaat, zodat het wondvocht daar in kan lopen.
 • De drain moet vacuüm zijn. Dit is het geval wanneer het harmonicaatje op de pot is ingedeukt, zie foto’s.

    

            Vacuüm                                      Niet-vacuüm

 • Dat het wondvocht zonder problemen naar de pot kan lopen (‘aflopen’); er mag geen knik in het slangetje zitten.
 • Hoe de insteekopening (de plek waar de drain de wond in gaat) eruitziet, deze kan een beetje rood zijn.
 • De kleur van het wondvocht. De eerste dagen is dit meestal helder rood: er loopt bloed en wondvocht af. Het bloed vormt soms kleine sliertjes. Later wordt het helderder van kleur en loopt er alleen nog wondvocht af.

Bijhouden hoeveelheid drainproductie 

In het ziekenhuis houdt de verpleegkundige per dag bij hoeveel de drain produceert. Thuis moet u zelf de drainproductie bijhouden. Doe dat het liefst ’s ochtends, op een vast tijdstip, dus elke 24 uur.

 1. Zet de drainfles op een gladde, rechte ondergrond.
 2. Schrijf de datum op het etiket op.
 3. Schrijf de totale hoeveelheid vloeistof die in de pot zit op het etiket op.
 4. Bekijk nu wat de productie is in 24 uur. Dit doet u door het totaal aantal milliliters van deze dag af te trekken van het totaal van de dag ervoor. 

Is de hoeveelheid per 24 uur 15 ml of minder, neem dan contact op met de verpleegafdeling. U kunt dan in de loop van de dag langs komen om de drain te laten verwijderen.

Redenen om contact op te nemen met het ziekenhuis

Neem altijd contact op wanneer een van de volgende situaties zich voordoet:

 • De opvangpot is (bijna) vol.
 • De drain is niet meer vacuüm.
 • U heeft een temperatuur hoger dan 38ºC.
 • De insteekopening of het wondgebied is vuurrood, gezwollen en/of warm of pijnlijk.
 • De drainproductie is 15 ml of minder per 24 uur.

Nog enkele zaken

 • Over het algemeen is er geen bezwaar om met een drain te douchen. Belangrijk daarbij is wel dat de wond droog blijft.
 • U kunt het beste gemakkelijk zittende kleding dragen, zodat de drain niet afgekneld kan raken.
 • Als u zit of ligt heeft het de voorkeur dat de drainpot lager dan de wond staat. Als u dus op bed ligt, kunt de pot het beste op de grond neerzetten. 

Heeft u nog vragen? 

Wanneer u vragen heeft over de verzorging van de drain, kunt u de afdeling bellen waar u heeft gelegen. De locatie en het telefoonnummer van de afdeling waar u bent opgenomen vindt u in de brief met de oproep voor de opname/operatie. 

Voor andere vragen na ontslag kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO. Dat kan tijdens kantooruren op telefoonnummer 071-526 80 20.