Coloscopie en diabetes mellitus (instructie bloedsuikerverlagende medicijnen)

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Endocrinologie en Maag-, darm en leverziekten

Binnenkort ondergaat u een darmonderzoek (coloscopie). In deze folder krijgt u advies over het gebruiken van uw bloedsuikerverlagende medicijnen. Dit is een aanvulling op de informatiefolder Coloscopie (met eventueel poliepectomie)Leest u die folder 10 dagen voor het onderzoek door. 


De informatie in deze folder is bedoeld voor mensen met diabetes mellitus die een coloscopie (darmonderzoek) moeten ondergaan.

Instructies zijn afhankelijk van uw bloedsuikerverlagende medicijnen. Volgt u de instructies nauwkeurig op, om te voorkomen dat uw bloedsuiker ontregeld raakt.

Deze toelichting geeft advies over het aanpassen van bloedsuikerverlagende medicijnen bij de voorbereiding voor coloscopie met Picoprep op de dag vóór en de dag ván het onderzoek (zie ook bovengenoemde folder Coloscopie met eventueel poliepectomie)

In deze patiëntenfolder vindt u informatie over:

 • Algemeen advies
 • Advies glucosecurve
 • Advies bloedsuikerregulerende medicijnen vóór, tijdens en ná het onderzoek:
  • Orale bloedsuikerverlagende medicijnen (tabletten)
  • GLP1 receptor agonist (subcutane injectie) 
 • Insuline (subcutane injectie)
  • Kortwerkende insuline
  • Langwerkende insuline
  • Insuline Mix
  • Insulinepomp
 • Overzicht bloedsuikerverlagende medicijnen

Algemeen advies:

Volg de instructie darmvoorbereiding uit de Coloscopie met eventueel poliepectomie vanaf 10 dagen voor onderzoek

 • Eet tijdens de voorbereiding de voor u normale hoeveelheid voeding uit de lijst met voedingsmiddelen.
 • Wanneer u zelf uw bloedsuiker bepaalt, breng dan uw bloedsuikermeter mee naar het ziekenhuis. Neem ook uw bloedsuikerverlagende medicijnen mee.
 • Kom met begeleiding naar het ziekenhuis. Door de voorbereiding is er wat meer kans op een hypoglykemie.
 • Heeft u vragen of problemen die verband houden met uw diabetes, neem dan altijd contact op met uw diabetesverpleegkundige (of behandelend arts).

Advies glucosecurve:

Het is belangrijk, vooral voor personen die insuline gebruiken, dat u uw bloedsuiker regelmatig controleert tijdens de voorbereiding. Maar controleer het sowieso op de volgende momenten:

 • Altijd wanneer u zich onwel voelt.
 • Minimaal 4x de dag voor het onderzoek; voor ontbijt, voor lunch, rond 18.00 uur en voor het slapen gaan.
 • Op de dag van het onderzoek; in ieder geval één keer voorafgaand aan de scopie.

Voor alle onderstaande adviezen geldt: Neem bij twijfel contact op met uw diabetesverpleegkundige (of behandelend arts).

Is uw bloedglucosewaarde lager dan 4 mmol?

Wat moet u doen: Neem het volgende in

 • 6-7 dextrotabletten (druivensuiker) van 3 mg 
 • óf 125 ml high energydrank 
 • óf 30 ml limonadesiroop aangelengd met water 
 • óf 200 ml helder vruchtensap (geen lightproducten) 

Na 15 minuten: Opnieuw bloedsuiker meten; wanneer bloedglucose dan nog lager dan 4 mmol is, bovenstaande herhalen.

Voor de nacht: 25 gram koolhydraten (vloeibaar, bijvoorbeeld 250 ml magere yoghurt).

Is uw bloedglucosewaarde tussen 4 en 7 mmol?

Wat moet u doen:

Avond en nacht: Neem 15 gram koolhydraten vloeibaar; bijvoorbeeld glas appelsap, 30 ml limonadesiroop aangelengd met water of helder vruchtensap (geen lightproducten)

Ochtend van onderzoek: Accepteren, dat wil zeggen niets eten/drinken.

Is uw bloedglucosewaarde tussen 7 en 15 mmol?

Wat moet u doen: U hoeft niets te doen.

Is uw bloedglucosewaarde hoger dan 15 mmol?

Wat moet u doen: Spuit zo nodig extra kortwerkend insuline zoals voor u gebruikelijk is. 

Advies bloedsuikerregulerende medicijnen:

Orale bloedsuikerverlagende medicijnen (tabletten, zie onderstaande lijst) 

Probeer het onderzoek in de ochtend te plannen.

Dag vóór het onderzoek:

Gebruik geen bloedsuikerverlagende tabletten. Na de lunch geen maaltijd meer.

Dag ván het onderzoek:

Wanneer het onderzoek plaatsvindt in de ochtend: Gebruik geen bloedsuikerverlagende tabletten voor het onderzoek.

Wanneer het onderzoek plaatsvindt in de middag: Gebruik geen bloedsuikerverlagende tabletten wanneer u in de ochtend een licht ontbijt mag.

Ná het onderzoek:

Gebruik wanneer u weer mag eten, de voor u normale dosering bloedsuikerverlagende tabletten.

GLP1 receptor agonist (1x daags subcutane injectie, bijvoorbeeld Liraglutide, zie onderstaande lijst)

Probeer het onderzoek in de ochtend te plannen.

Dag vóór het onderzoek:

Gebruik geen GLP1 receptor agonist. Na de lunch geen maaltijd meer.

Dag ván het onderzoek:

Geen GLP1 receptor agonist vóór het onderzoek.

Ná het onderzoek:

Gebruik wanneer u weer mag eten, de voor u normale dosering GLP1 receptor agonist.

Advies insuline

Kortwerkende insuline (bolus, zie onderstaande lijst)

Het onderzoek zo vroeg mogelijk in de ochtend plannen.

Dag vóór het onderzoek:

Ontbijt: Gebruik uw dosering zoals u gewend bent.

Bij de lichte lunch: Gebruik de helft van de dosering.

Na de lunch: Gebruik geen kortwerkende insuline meer. Na de lunch geen maaltijd meer.

Dag ván het onderzoek:

Gebruik geen kortwerkende insuline vóór het onderzoek.

Ná het onderzoek:

Gebruik wanneer u weer mag eten, de voor u normale dosering kortwerkende insuline.

Langwerkende insuline (basaal, zie onderstaande lijst)

Het onderzoek zo vroeg mogelijk in de ochtend plannen.

Dag vóór het onderzoek:

1x daags gebruik, bij ochtend- óf avonddosering: 2/3 van de dosering langwerkende insuline gebruiken.

2x daags gebruik, ochtend- én avonddosering: 2/3 van de dosering langwerkende insuline gebruiken.

Na de lunch geen maaltijd meer.

Dag ván het onderzoek:

Gebruik geen langwerkende insuline vóór het onderzoek.

Ná het onderzoek:

Gebruik wanneer u weer mag eten, de voor u normale dosis langwerkende insuline.

Insuline Mix: Langwerkende en middellang-werkende insuline (zie onderstaande lijst)

Het onderzoek zo vroeg mogelijk in de ochtend plannen.

Dag vóór het onderzoek:

1x daags gebruik, bij ochtend óf avonddosering: Gebruik 2/3 van de dosis Insuline Mix.

2x daags gebruik, ochtend én avonddosering: Gebruik 2/3 van de dosis Insuline Mix.

Na de lunch geen maaltijd meer.

Dag ván het onderzoek: 

Gebruik geen Insuline Mix vóór het onderzoek.

Ná het onderzoek:

Gebruik wanneer u weer mag eten, de voor u normale dosis Insuline Mix.

Insulinepomp (basaal stand, zie onderstaande lijst)

Het onderzoek zo vroeg mogelijk in de ochtend plannen. 

Let op: Voor aanpassen kortwerkende insuline zie advies; kortwerkende insuline (bolus)

Dag vóór het onderzoek:

In overleg met diabetesverpleegkundige of behandelend arts: Verlaag basaal-stand tot 80% van normaal tijdens laxeren.

Dag ván het onderzoek:

In overleg met diabetesverpleegkundige of behandelend arts: Verlaag basaal-stand tot 80% van normaal tot u weer mag eten.

Ná het onderzoek:

Hervat wanneer u weer mag eten, het voor u gebruikelijke basaal-profiel insulinepomp.

Overzicht bloedsuikerverlagende medicijnen

Overzicht orale bloedsuikerverlagende medicijnen (tabletten)

 Soort preparaat      Generieke naam  Handelsnaam  Tablet 
 α-Glucosidasremmer Acarbose Glucobay 50, 100 mg
 Biguanide Metformine Metformine 500, 850, 1000 mg
  Metformine/glibenclamide Glucovance 500/2.5, 500/5 mg
    
 Sulfonylureumderivaten Tolbutamide Tolbutamide 500, 1000 mg
  Glibenclamide Glibenclamide (voorheen Daonil) 2.5, 5 mg
  Gliclazide Gliclazide  Diamicron MGA 30,
 60
  Gliclazide Gliclazide, Diamicron MGA 80
  Glimepiride Amaryl, Glimepiride 1, 2, 3, 4,  6 mg
    
  Meglitiniden Repaglinide Novonorm 0.5, 1, 2 mg
  Thiazolidinedionen Pioglitazon Actos, Pioglitazon 30, 45 mg
  Pioglitazon/metformine Competact 15/500
    
  SGLT2 remmers Dapagliflozine Forxiga 5, 10 mg
  Dapagliflozine/metformine Xigduo 5/850, 5/1000 mg
  Canagliflozine Invokana 100, 300 mg
  Canagliflozine/metformine Vokaname 50/850, 50/1000, 150/850, 150/1000
  Empagliflozine Jardiance 10, 25 mg
  Empagliflozine/metformine Synjardy 5/850, 5/1000 mg
    
  DDP-IV-remmers Sitagliptine Januvia 25, 50, 100 mg
  Sitagliptine/metformine Janumet 50/850, 50/1000 mg
  Vildagliptine Galvus 50 mg
  Vildagliptine/metformine Eucreas 50/850, 50/1000 mg
  Saxagliptine Onglyza 2.5, 5 mg
  Saxaglitpine/metformine Komboglyze 2.5/850, 2.5/1000 mg
  Linagliptine Trajenta 5 mg
  Linagliptine/metformine Jentadueto 2.5/850, 2.5/1000 mg

Overzicht subcutane bloedsuikerverlagende middelen (niet insuline, dagelijks of wekelijks)

 Soort preparaat Generieke naam Handelsnaam Opl. voor injectie
 GLP1 receptor agonist Exenatide Byetta 5, 10μg
  Exenatide LAR Bydureon 2 mg
  Liraglutide Victoza 0.6, 1.2, 1.8 mg
  Lixisenatide Lyxumia 10, 20µg
  Dulaglutide Trulicity 0.75, 1.5 mg
  Semaglutide opl. Ozempic 0.25, 0.5, 1 mg

Overzicht insulinepreparaten

 Soort insuline Generieke naam Merknaam
 Zeer ultra-kortwerkend Insuline aspart FIASP
 Ultra-kortwerkend Insuline aspart Novorapid
  Insuline lispro Humalog
  Insuline glulisine Apidra
   
 Kortwerkend Insuline, gewoon Humuline regular
   
 Middellang Insuline isofaan Insulatard
   Humuline NPH
   Insuman basal
   
 Langwerkend Insuline detemir Levemir
  Insuline glargine Lantus, Abasaglar, Toujeo
   
 Ultra-Langwerkend Insuline degludec Tresiba
   
 Mix insulines gewone insuline/ isofane insuline Humuline 30/70
  gewone insuline/ isofane insuline Insuman Comb 25
  Aspart/protamine Novomix 30/70
  Lispro/protamine Humalog mix 25/75
  Aspart/ degludec Ryzodeg
   
 Insuline icm GLP-1ra Insuline glargine/lixisenatide Suliqua
  Insuline degludec/liraglutide Xutolphy


Contactinformatie: Staan uw bloedsuikerverlagende medicijnen niet in de lijst? Heeft u vragen over uw dosering tijdens de voorbereiding voor coloscopie? Neem dan altijd contact op met uw diabetesverpleegkundige (of behandelend arts).

Juni 2019