Borstsparende operatie

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Klinische Oncologie

Binnenkort zult u worden opgenomen in het LUMC vanwege een operatie aan uw borst. Met behulp van deze folder willen we u informeren over de opname en de gang van zaken rondom de operatie.

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, dan kunt u deze stellen aan de verpleegkundig specialist of aan uw behandelend arts.

Er is bij u een afwijking geconstateerd  die verwijderd moet worden door de chirurg omdat er sprake is van een voorstadium van borstkanker of borstkanker. Ook kan het zijn dat het nog niet bekend is om wat voor afwijking het gaat. De procedure wordt dan gebruikt om een diagnose te stellen. Uw behandelend arts of verpleegkundig specialist heeft u vooraf verteld wat er bij u van toepassing is.

De operatie

Voor de operatie zijn geen specifieke voorbereidingen nodig. De chirurg verwijdert het stukje weefsel uit uw borst. Het weefsel wordt door de patholoog onderzocht. 

De dag van en de dagen na de operatie

Zie voor informatie over de voorbereidingen rond de operatie en de narcose de brochure:  Informatie over anesthesie.

De operatie gaat in dagbehandeling. U wordt dan ’s morgens ‘nuchter’ opgenomen en na de operatie, als alles goed met u gaat, wordt u in de loop van de middag of begin van de avond ontslagen. Dit is vooraf met u besproken door de chirurg of verpleegkundig specialist.

In het geval van problemen of twijfel in de avond of de nacht volgend op uw operatie kunt u contact opnemen met de verpleegkundigen van de Kortverblijf afdeling van de Heelkunde.

Vanaf de volgende dag kunt u weer contact zoeken met de mammapolikliniek. In geval van spoedeisende hulp buiten kantoortijden dient u contact op te nemen met het centrum eerste hulp.

Het ontslag 

Wanneer u wordt ontslagen krijgt u een afspraak op de mammapolikliniek bij de chirurg voor ongeveer 2 weken na de operatie. Het weefselonderzoek duurt ongeveer 2 weken.

Op de polikliniek krijgt u te horen of de tumor volledig is verwijderd en of u moet worden behandeld met bestraling, chemotherapie, immunotherapie en/of hormonale therapie.

Mocht u voor de afspraak op de polikliniek klachten of vragen hebben dan kunt u con­tact opnemen met de verpleegkundig specialist. Zij zal sowieso contact met u zoeken 1 of 2 dagen na de operatie.

De wond

 • De wond wordt onderhuids gehecht; deze hechtingen zijn oplosbaar en hoeven dus niet verwijderd te worden.  Het verband mag de dag na de operatie worden verwijderd. Als de wond niet meer lekt, is het niet nodig om deze opnieuw te verbinden. Wanneer u dezelfde dag naar huis mag, kunt u zelf het verband verwijderen (een dag na de operatie). 
 • Over de wond zijn smalle hechtpleisters  (steristrips) aangebracht; deze laat u zitten tot ongeveer 7-14 dagen na de operatie. U mag ze zelf verwijderen na ong. 7-14 dagen. U verwijdert ze makkelijk door voor boven en van onder naar het litteken toe te werken. 
 • U mag douchen; hierna de wond goed droogdeppen met een schone handdoek.
 • In bad gaan is toegestaan maar zorg dat het litteken niet in het water komt.
 • Op de plaats van de wond geen zeep en/of bodylotion e.d. gebruiken om infectie zoveel mogelijk te voorkomen. Ook deodorant wordt afgeraden bij het litteken van de oksel.
 • Draag de eerste weken geen beha met beugels; een sport bh of een topje voelt vaak prettiger. Het is niet nodig om dag en nacht uw beha te dragen maar als dit prettiger voor u voelt is het wel toegestaan.
 • U mag de eerste weken tot aan de controle op de polikliniek geen kracht zetten met de borst spier of zwaar tillen. U kunt hierbij denken aan stofzuigen, ramen zemen maar ook aan het tillen van boodschappen.
 • Ook sporten wordt afgeraden evenals autorijden. Fietsen is toegestaan. 
 • Overleg tijdens de controle wat u wel en niet mag.
 • Bewegen is goed en bevordert het herstel. 
 • Zorg ervoor dat u uw schouders en nek goed beweegt zodat deze soepel blijven en strek regelmatig uw arm uit. Doe dat rustig.
 • De eerste weken na de operatie kan de wond van de borst pijnlijk, gezwollen of enigszins verkleurd zijn; dit neemt in de loop der tijd af. Als de wond rood, warm en pijnlijk is, kan dit echter een infectie betekenen. U dient dan contact op te nemen met de mammapolikliniek. Dit geldt ook voor het geval u koorts heeft (38 graden of hoger).
 • Na ongeveer een jaar bereikt het litteken zijn definitieve vorm en kleur. De huid rond het litteken wordt steeds soepeler en gladder.

Herstel

Het is moeilijk om aan te geven hoe lang het zal duren voor u weer helemaal hersteld bent. Dit hangt af van een aantal factoren, onder andere van de eventuele behan­deling die u nog moet volgen na de operatie of een behandeling die u reeds voor de operatie heeft gehad, zoals bijvoorbeeld chemotherapie, radiotherapie of een com­binatie van beiden. Bewegen tijdens en na de behandeling wordt geadviseerd. 

Mocht u begeleiding willen of nodig hebben in het herstel dan kunt u ondersteuning vragen bij een fysiotherapeut met oncologische kennis en ervaring. Vaak wordt dit vergoed door uw verzekeraar.

U kunt hiervoor een verwijsbrief krijgen van de verpleegkundig specialist. Ga voordat u begint aan een herstel programma na of uw verzekeraar hier een tegemoetkoming voor geeft. Bij vragen of twijfel om wat voor reden dan ook; bespreek dit vooral met de verpleegkundig specialist.

Contactgegevens

Mammapolikliniek

De mammapolikliniek is bereikbaar van maandag t/m vrijdag (8:00 – 16:30 uur)  op telefoonnummer: 071-526 53 55, ook voor vragen aan de verpleegkundig specialist kunt u dit nummer bellen. 

Het is ook mogelijk om een e-mail te sturen: mammapoli@lumc.nl; dit is een algemeen e-mail adres, ook kunt u de verpleegkundig specialist een e-mail sturen voor reguliere vragen. 

Afdeling Kort Verblijf Heelkunde (J8)

Telefoonnummer: 071-526 31 76. Mocht u een bandje horen, luister dit vooral volledig af.

In geval van spoedeisende hulp

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met het Centrum Eerste Hulp via telefoonnummer: 071-526 20 25.

Website mammapolikliniek

De mammapolikliniek heeft ook een website: www.lumc.nl/mammapoli

Lotgenotencontact

Wanneer u daar behoefte aan heeft kunt u in contact komen met lotgenoten (BVN) of kijk op www.borstkanker.nl