Borstamputatie bij borstkanker of voorstadium van borstkanker zonder directe reconstructie

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Klinische oncologie

Binnenkort zult u worden opgenomen in het LUMC vanwege een operatie aan uw borst(en). Met behulp van deze folder wil­len wij u informeren over de opname en de gang van zaken rondom de operatie.

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, dan kunt u deze stellen aan de verpleegkundig specialist of aan uw behandelend arts.

De operatie

Er is met u gesproken over de behandeling. Uw borst(en) zal worden verwijderd vanwege borstkanker of een voorstadium van borstkanker. 

De dag van de operatie

Zie voor informatie over de voorbereidingen rond de operatie en de narcose de brochure: Informatie over anesthesie.

Na de operatie

Wanneer u na de operatie weer terug bent op de verpleegafdeling heeft u een infuus waar u vocht door toegediend krijgt. De verpleegkundige die u verzorgt, controleert regelmatig uw wond, pols, bloeddruk, verband, en houdt uw algemene toe­stand goed in de gaten. Als u geen last heeft van misselijkheid, mag u drinken en als dat goed gaat, ook weer wat eten.

Over het algemeen zijn er duidelijke afspraken gemaakt met betrekking tot pijnstilling maar mocht dit onvoldoende zijn, laat dat vooral weten aan de verpleegkundige die u verzorgt. Mocht u thuis ook pijn ervaren dan is paracetamol toegestaan (3 keer daags 1 gram ofwel 3 keer per dag 2 tabletten). Als dit onvoldoende voor u is kunt u overleggen met de verpleegkundig specialist of chirurg.

Als u niet misselijk bent en het verder goed met u gaat, wordt het infuus verwijderd. U blijft meestal 1 dag en nacht in het ziekenhuis. 

Uw operatie in het geval van een dagopname

Het is gebruikelijk om voor een operatie aan de borst slechts 1 dag in het ziekenhuis te blijven. U wordt dan ’s morgens ‘nuchter’ (geen eten of drinken vanaf twaalf uur ’s nachts) opgenomen en na de operatie, als alles goed met u gaat, wordt u in de loop van de middag of begin van de avond weer ontslagen. Dit is vooraf met u besproken door de chirurg of verpleegkundig specialist, als dit van toepassing is.

In het geval van problemen of twijfel in de avond of de nacht volgend op uw operatie kunt u contact opnemen met de verpleegkundigen van de Kortverblijfafdeling van de Heelkunde. Vanaf de volgende dag kunt u weer contact zoeken met de mammapolikliniek. In geval van spoedeisende hulp buiten kantoortijden dient u contact op te nemen met het centrum eerste hulp.

Het ontslag 

Wanneer u wordt ontslagen krijgt u een afspraak op de mammapolikliniek bij de chirurg voor ongeveer 2 weken na de operatie. Het weefselonderzoek duurt ongeveer 2 weken.

Op de polikliniek krijgt u te horen of de tumor volledig is verwijderd en of u moet worden behandeld met bestraling, chemotherapie, immunotherapie en/of hormonale therapie.

Mocht u voor de afspraak op de polikliniek klachten of vragen hebben dan kunt u con­tact opnemen met de verpleegkundig specialist. Zij zal sowieso contact met u zoeken 1 of 2 dagen na de operatie.

De wond en het wondgebied

Het kan voor u moeilijk zijn om de operatie­wond te bekijken. Neem hier rustig de tijd voor en geef dit aan bij de verpleegkundige die u verzorgt. De verpleegkundige maakt hiervoor met u een afspraak en u kunt aangeven of u hierbij een naaste wilt betrekken. 

 • De wond wordt onderhuids gehecht; deze hechtingen zijn oplosbaar en hoeven niet verwijderd te worden. Het verband wordt de dag na de operatie verwijderd. Als de wond niet meer lekt, is het niet nodig om deze opnieuw te verbinden. 
 • Wanneer u dezelfde dag naar huis mag, kunt u zelf het verband verwijderen, een dag na de operatie.
 • U krijgt alleen een drain als niet alleen de borst maar ook de lymfeklieren in de oksel verwijderd worden. Deze drain wordt de dag na operatie verwijderd voordat u naar huis gaat.
 • Over de wond zijn smalle pleisters aangebracht, de zogenaamde steristrips of zwaluwstaartjes;, deze laat u laten zitten tot ongeveer 7-14 dagen na de operatie. U mag ze zelf verwijderen na ongeveer 7-14 dagen. U verwijdert ze makkelijk door van boven en van onder naar het litteken toe te werken.
 • U mag douchen als u weer thuis bent. Na het douchen dept u de wond droog met een schone handdoek. Op de plaats van de wond geen zeep en/of bodylotion e.d. gebruiken om infectie zoveel mogelijk te voorkomen. Ook deodorant wordt afgeraden bij het litteken van de oksel.
 • In bad gaan is toegestaan maar zorg dat het litteken niet in het water komt.
 • U mag de eerste weken tot aan de controle op de polikliniek geen kracht zetten met de borst spier of zwaar tillen. U kunt hierbij denken aan stofzuigen, ramen zemen maar ook aan het tillen van boodschappen.
 • Ook sporten en autorijden wordt afgeraden tot aan de controle. Fietsen mag wel.
 • Overleg tijdens de controle wat u wel en niet mag.
 • Bewegen is goed en bevordert het herstel. 
 • Zorg ervoor dat u uw schouders en nek goed beweegt zodat deze soepel blijven en strek regelmatig uw arm uit. Doe dat rustig.
 • De eerste weken na de operatie kan de wond van de borst pijnlijk, gezwollen of enigszins verkleurd zijn; dit neemt in de loop der tijd af. Als de wond rood, warm en pijnlijk is, kan dit echter een infectie betekenen. U dient dan contact op te nemen met de mammapolikliniek. Dit geldt ook voor het geval u koorts heeft (38 graden of hoger)
 • Na ongeveer een jaar bereikt het litteken zijn definitieve vorm en kleur. De huid rond het litteken wordt steeds soepeler en gladder.
 • Uw andere borst kan enigszins in omvang toenemen.

De prothese

Als bij u de gehele borst is verwijderd, wordt er een tijdelijke prothese of een prothese-beha  bij u aange­meten door de afdelingsverpleegkundige. Of het een prothese of een prothese-beha wordt, hangt af van de vorm van uw borst maar ook of het comfortabel aanvoelt.

Belangrijk is om voor het aanmeten een goed zittende, niet knellende beha (liefst met een hele cup) zonder beugels mee te nemen. Mocht u er tijdens uw verblijf in het ziekenhuis, om wat voor reden hier niet aan toegekomen zijn, dan wordt dit bij  een polikliniek bezoek door de verpleegkundig specialist aangemeten. 

U ontvangt tijdens uw controle afspraak op de polikliniek een machtiging voor de definitieve prothese. U kunt bij uw ziektekostenverzekeraar informeren hoe de vergoeding geregeld is. Wij raden u aan om met de aan­schaf van een prothese te wachten tot 6 tot 8 weken na de operatie of tot 3 weken na de laat­ste bestraling. Uw wond is dan voldoende hersteld.

Herstel

Het is moeilijk om aan te geven hoe lang het zal duren voor u weer helemaal hersteld bent. Dit hangt af van een aantal factoren, onder andere van de eventuele nabehan­deling die u nog moet volgen of een behandeling die u reeds voor de operatie heeft gehad, zoals bijvoorbeeld chemotherapie, radiotherapie of een com­binatie van beiden. Bewegen tijdens en na de behandeling wordt geadviseerd. 

Mocht u begeleiding willen of nodig hebben in het herstel dan kunt u ondersteuning vragen bij een fysiotherapeut met oncologische kennis en ervaring. Vaak wordt dit vergoed door uw verzekeraar.

U kunt hiervoor een verwijsbrief krijgen van de verpleegkundig specialist. Ga voordat u begint aan een herstel programma na of uw verzekeraar hier een tegemoetkoming voor geeft. Bij vragen of twijfel om wat voor reden dan ook; bespreek dit vooral met de verpleegkundig specialist.

Contactgegevens:

Mammapolikliniek

De mammapolikliniek is bereikbaar van maandag t/m vrijdag (8:00 – 16:30 uur) op telefoonnummer: 071-526 53 55, ook voor vragen aan de verpleegkundig specialist kunt u dit nummer bellen. 

Het is ook mogelijk om een e-mail te sturen: mammapoli@lumc.nl; dit is een algemeen e-mail adres, ook kunt u de verpleegkundig specialist een e-mail sturen voor reguliere vragen. 

Afdeling Kort Verblijf Heelkunde (J8)

Telefoonnummer: 071-526 31 76. Mocht u een bandje horen, luister dit vooral volledig af.

In geval van spoedeisende hulp

Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met het Centrum Eerste Hulp via telefoonnummer: 071-526 20 25.

Website mammapolikliniek

De mammapolikliniek heeft ook een website: www.lumc.nl/mammapoli

Lotgenotencontact

Wanneer u daar behoefte aan heeft kunt u in contact komen met lotgenoten (BVN) of kijk op www.borstkanker.nl