Borstamputatie bij borstkanker of voorstadium van borstkanker met een directe reconstructie

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Klinische Oncologie 

Binnenkort zult u worden opgenomen in het LUMC vanwege een operatie aan uw borst(en). Met behulp van deze folder wil­len wij u informeren over de opname en de gang van zaken rondom de operatie.

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, dan kunt u deze stellen aan de verpleegkundig specialist of aan uw behandelend (plastisch) chirurg.

Er is bij u een afwijking geconstateerd  die verwijderd moet worden door de chirurg omdat er sprake is van een voorstadium van borstkanker of borstkanker. 

De operatie

Er is met u gesproken over de behandeling. Uw borst(en) zal worden verwijderd en in dezelfde operatie zal een reconstructie plaats vinden met een expander of prothese. 

Ook kan het zijn dat u heeft gekozen voor een reconstructie met lichaamseigen weefsel, zoals van uw buik. Dit gebeurt echter niet in combinatie met een operatie vanwege borstkanker of een voorstadium van borstkanker. De expander zal in een later stadium worden verwijderd in combinatie met de reconstructie met lichaamseigen weefsel.

De dag van de operatie

Zie voor informatie over de voorbereidingen rond de operatie en de narcose de brochure:  Informatie over anesthesie.

Tijdens de operatie krijgt u antibioticaprofylaxe. 

Na operatie

Wanneer u na de operatie weer terug bent op de verpleegafdeling heeft u een infuus waar u vocht door toegediend krijgt. De verpleegkundige die u verzorgt, controleert regelmatig uw wond, pols, bloeddruk, verband en drain(s), en houdt uw algemene toe­stand goed in de gaten. Als u geen last heeft van misselijkheid, mag u drinken en als dat goed gaat, ook weer wat eten.

Over het algemeen zijn er duidelijke afspraken gemaakt met betrekking tot pijnstilling maar mocht dit onvoldoende zijn, laat dat vooral weten aan de verpleegkundige die u verzorgt. Mocht u thuis ook pijn ervaren dan is paracetamol toegestaan (3 keer daags 1 gram ofwel 3 keer per dag 2 tabletten). Als dit onvoldoende voor u is kunt u overleggen met de plastisch chirurg.

Als u niet misselijk bent en het verder goed met u gaat, wordt het infuus verwijderd. U blijft meestal 2 tot 3 dagen in het ziekenhuis. 

Het ontslag 

Wanneer u wordt ontslagen krijgt u een afspraak op de mammapolikliniek bij de chirurg voor ongeveer 2 weken na de operatie. Het weefselonderzoek duurt ongeveer 2 weken.

Op de polikliniek krijgt u te horen of de tumor volledig is verwijderd en of u moet worden behandeld met bestraling, chemotherapie, immunotherapie en/of hormonale therapie.

Ook krijgt u een afspraak bij de plastisch chirurg. Dit kan helaas niet op dezelfde dag. In geval van spoedeisende hulp buiten kantoortijden dient u contact op te nemen met het centrum eerste hulp.

Mocht u voor de afspraak op de polikliniek klachten of vragen hebben dan kunt u con­tact opnemen met de afdeling plastische chirurgie of met de verpleegkundig specialist. Zij zal sowieso contact met u zoeken 1 of 2 dagen na de operatie.

De wond en het wondgebied

 • U heeft het advies gekregen om een sport bh aan te schaffen. Deze dient vooraf gewassen te zijn en moet u 4 weken dragen. De eerste 2 weken dag en nacht en daarna nog 2 weken alleen overdag.
 • Na de operatie wordt er foam verband over de wond(en) gedaan en zijn drains geplaatst. Zowel het verband als de drains worden de volgende dag verwijderd, tenzij de plastisch chirurg anders beslist. Als de wond niet meer lekt, is het niet nodig om deze opnieuw te verbinden. Het is beter om er niets op te doen.
 • Het kan voor u moeilijk zijn om de operatie­wond te bekijken. Neem hier rustig de tijd voor en geef dit aan bij de verpleegkundige die u verzorgt. Ook kan u aangeven als u hier een naaste bij wil betrekken.
 • De wond wordt onderhuids gehecht; deze hechtingen zijn oplosbaar en hoeven niet verwijderd te worden. 
 • Over de wond zijn smalle pleisters aangebracht, de zogenaamde steristrips of zwaluwstaartjes; deze kunt u laten zitten tot ongeveer 10 - 14 dagen na de operatie. Meestal worden ze verwijderd tijdens uw afspraak op de polikliniek. Zo niet dan mag u ze zelf verwijderen na ongeveer 10-14 dagen. U verwijdert ze makkelijk door van boven en van onder naar het litteken toe te werken.
 • U kunt thuis weer douchen. Na het douchen dept u de wond droog met een schone handdoek. Op de plaats van de wond geen zeep en/of bodylotion e.d. gebruiken om infectie zoveel mogelijk te voorkomen. Ook deodorant wordt afgeraden bij het litteken van de oksel.
 • In bad gaan is toegestaan maar zorg dat het litteken niet in het water komt.
 • Zorg ervoor dat u uw schouders en nek goed beweegt zodat deze soepel blijven. U mag uw arm niet boven uw hoofd uitstrekken. ‘Haren kam’ hoogte is toegestaan.
 • U mag 4 weken geen kracht zetten met de borst spier of zwaar tillen (zwaarder dan een kilo). U kunt hierbij denken aan stofzuigen, ramen zemen maar ook aan het tillen van boodschappen. Dit geldt voor beide armen.
 • Ook sporten wordt afgeraden en mag u 3 tot 4 weken niet autorijden en/of fietsen. Wandelen is toegestaan.
 • Deze regels zijn er om oedeem (vochtophoping in  het weefsel) en infectie zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Overleg tijdens de controle bij uw behandelend plastisch chirurg wat u wel en niet mag.
 • De huid is een lange tijd gevoelloos. Soms komt het gevoel terug.
 • De eerste weken na de operatie kan de wond van de borst pijnlijk, gezwollen of enigszins verkleurd zijn; dit neemt in de loop der tijd af. Als de wond rood, warm en pijnlijk is, kan dit echter een infectie betekenen. U dient dan contact op te nemen met polikliniek plastische chirurgie. Dit geldt ook voor het geval u koorts heeft (zie contactgegevens).
 • Het vullen van de expander(s) start meestal na ongeveer 2 weken, als de huid het toelaat.
 • Dit gebeurt wekelijks met een steriele zout oplossing en ongeveer na 6 weken is het resultaat 
 • klaar. Daarna wordt besproken wanneer ongeveer de definitieve reconstructie plaats gaat vinden; wanneer de prothese geplaatst wordt of wanneer de reconstructie met lichaamseigen weefsel wordt gedaan. Dit hangt ook af van een eventuele behandeling met bestraling en/of chemotherapie. Omdat het vullen in etappes gaat is de spierpijn vaak minder bij een expander dan bij het direct plaatsen van een prothese.
 • Reconstructie van de tepel vindt  na ongeveer 3 maanden na de definitieve reconstructie  plaats; dit gebeurt poliklinisch en alleen als u en de plastisch chirurg tevreden zijn over het resultaat.
 • Na het plaatsen van de tepel krijgt u een verwijzing voor een tatoeage van de tepel en de tepelhof. Dit gebeurt buiten het ziekenhuis en wordt door een huidtherapeut gedaan. 

Herstel

Het is moeilijk om aan te geven hoe lang het zal duren voor u weer helemaal hersteld bent. Dit hangt af van een aantal factoren, onder andere van de eventuele behan­deling die u nog moet volgen na de operatie of een behandeling die u reeds voor de operatie heeft gehad, zoals bijvoorbeeld chemotherapie, radiotherapie of een com­binatie van beiden. Bewegen tijdens en na de behandeling wordt geadviseerd maar helaas heeft u ook met beperkingen te maken vanwege de reconstructie. 

Mocht u begeleiding willen of nodig hebben in het herstel dan kunt u ondersteuning vragen bij een fysiotherapeut met oncologische kennis en ervaring. Vaak wordt dit vergoed door uw verzekeraar.

U kunt hiervoor een verwijsbrief krijgen van de verpleegkundig specialist. Ga voordat u begint aan een herstel programma na of uw verzekeraar hier een tegemoetkoming voor geeft. Bij vragen of twijfel om wat voor reden dan ook; bespreek dit vooral met de verpleegkundig specialist.

Contactgegevens:

Mammapolikliniek

De mammapolikliniek is bereikbaar van maandag t/m vrijdag (8:00 – 16:30 uur) op telefoonnummer: 071-526 53 55, ook voor vragen aan de verpleegkundig specialist kunt u dit nummer bellen. 

Het is ook mogelijk om een e-mail te sturen: mammapoli@lumc.nl; dit is een algemeen e-mail adres, ook kunt u de verpleegkundig specialist een e-mail sturen voor reguliere vragen. 

Plastische chirurgie

Telefoonnummer 071-5262939. Mocht u een bandje horen, luister dit vooral volledig af.

Afdeling Kort Verblijf Heelkunde (J8)

Telefoonnummer: 071-526 31 76. Mocht u een bandje horen, luister dit vooral volledig af.

In geval van spoedeisende hulp

Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met het Centrum Eerste Hulp via telefoonnummer: 071-526 20 25. Laat vooral weten dat u ook door de plastisch chirurg bent geopereerd

Website mammapolikliniek

De mammapolikliniek heeft ook een website: www.lumc.nl/mammapoli

Lotgenotencontact

Wanneer u daar behoefte aan heeft kunt u in contact komen met lotgenoten (BVN) of kijk op www.borstkanker.nl