24- of 48-uurs ECG (holteronderzoek)

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Hartziekten.

Deze brochure geeft u informatie over het holteronderzoek. Dit onderzoek stelt uw behandelend arts in staat uw hartritme over langere tijd (24 of 48 uur) te observeren. Zodoende kan er meer duidelijkheid verkregen worden over stoornissen in het hartritme en de eventuele relatie met uw klachten (hartkloppingen, duizeligheid). Een hartfunctielaborant sluit de apparatuur die nodig is voor de registratie aan op de Hartfunctieafdeling (J-9P. route 694).  Hierna kunt u het ziekenhuis weer verlaten.

Voorbereiding

Voor het onderzoek is geen specifieke voorbereiding nodig. Het is belangrijk dat u zich op tijd meldt en een overzicht meeneemt van uw medicijnen. U kunt uw medicijnen overigens gewoon doorgebruiken tenzij uw arts met u iets anders afgesproken heeft. Verder dient u er rekening mee te houden dat u gedurende de registratie (24 tot 48 uur) niet kunt douchen, baden of zwemmen. Omdat u een dagboek moet bijhouden is het van belang dat u een pen bij u hebt en een horloge draagt. 

ECG-(Holter)-onderzoek.

Aansluiten en dragen van het apparaat

Voor de registratie worden er 7 huidelektroden op uw bovenlichaam geplakt welke met dunne kabels aan de recorder verbonden worden. Deze recorder heeft het formaat van een 1 centimeter dikke bankpas (24-uursregistratie) of een walkman (48-uursregistratie). De aansluitprocedure duurt circa 15-20 minuten. Hierna kunt u het ziekenhuis direct verlaten. Als u het hinderlijk vindt dat anderen kunnen zien dat u de recorder bij zich draagt, kunt u ruimvallende kleding te dragen. U kunt zoals gezegd tijdens de registratie niet douchen of baden. De recorder moet steeds aangesloten blijven. Wel mag u bijvoorbeeld ’s nachts de recorder van de riem afhalen en naast uw bed leggen.

Bijhouden van het dagboek

Gedurende de opname wordt uw hartslag continu geregistreerd. Om een zo goed mogelijk inzicht te verkrijgen over uw hartritme en de relatie van uw hartritme met eventuele klachten, is het van belang dat u een dagboek bijhoudt. Wij geven u dit mee. In dit dagboek vermeldt u minimaal belangrijke bezigheden zoals inspanning, toiletbezoek (indien klachten) en wanneer u gaat rusten of slapen (steeds begin en eindtijdstip noteren). Daarnaast noteert u belangrijke klachten zoals duizeligheid, hartkloppingen en pijn op de borst. Mocht u tijdens de opname hartklachten krijgen, dan kunt u op een knopje van de recorder drukken. U vermeldt vervolgens in het dagboek wat uw klachten waren en wat u aan het doen was.

Afkoppelen

De volgende dag (of 2 dagen later) koppelt u de recorder zelf af. In de praktijk zal de opnameduur altijd iets korter zijn dan 24 of 48 uur. Het afkoppelen is eenvoudig, u wordt hierover geïnstrueerd wanneer u de recorder meekrijgt.

Afleveradres en terugbrengen apparaat

U kunt het apparaat in de ‘Holterkluis’ afleveren. Deze bevindt zich tegenover H0-80. Wanneer u de hoofdingang binnengaat, loopt u rechtdoor richting informatiebalie, dan gaat u onder de roltrap naar links. Tegenover kamer 80 vindt u een kluis met hierop vermeld ‘Holter’. Wanneer dit met u is afgsproken, gebruikt u de retourenvelop. Doet u dit alstublieft op het afgesproken tijdstip.

Uitslag

De officiële uitslag van de holter wordt met u besproken op een volgend polikliniekbezoek. Indien u nog geen afspraak hiervoor hebt, dan vragen wij u deze alsnog te maken. Bij ernstige bevindingen kan het zijn dat u hier tussentijds al over gebeld wordt.

Vragen?

Hebt u ondanks het lezen van deze informatiefolder nog vragen, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts (via de polikliniek Hartziekten, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30-12.00 en tussen 13.30-16.00 uur op telefoonnummer 071-526 37 14) of via e-mailadres: hartpoli@lumc.nl

Verhinderd?

Indien u verhinderd bent, dient u dit zo spoedig mogelijk te laten weten, zodat we een andere patiënt in uw plaats kunnen helpen.

December 2019