Integriteitscodes

De Raad van Bestuur heeft het initiatief genomen een integriteitcode voor kennisoverdracht,  wetenschappelijk onderzoek en de verschillende vormen van onderwijs op te stellen. De code vormt een aanvulling en precisering van regelgeving uitgevaardigd door de overheid en de beroepsgroep (KNMG) zelf op het gebied van integriteit en onafhankelijkheid .

Binnen en buiten het LUMC worden problemen gezien in de wijze waarop de gezondheidszorgindustrie betrokken is bij kennisoverdracht en wetenschappelijk onderzoek. 
Er zijn diverse voorbeelden waarin fondsen verkregen van commerciële instellingen worden aangewend op een manier die tenminste de schijn van ongewenste beïnvloeding wekt. Bij het onvoldoende onderkennen van deze situaties kan de geloofwaardigheid van de medische beroepsgroep in gevaar komen.

Met deze gedragscodes wordt de integriteit van LUMC medewerkers ten aanzien van medisch onderwijs, opleiding en nascholing geborgd. De gedragscode heeft een breed draagvlak onder LUMC medici en andere academici.