Verzoek tot registratie in GMS

Toelichting bij het Aanvraagformulier GMS voor thuistoegang

Het doel van het Gasten Management Systeem (GMS) is het verstrekken van ULCN (University Leiden Community Network) toegang aan personen die niet in dienst zijn van de Universiteit. Voor de toegang tot de universitaire informatiesystemen (zoals de leeromgeving Blackboard) is het bezit van een ULCN-account van de Universiteit Leiden nodig, omdat authenticatie binnen deze systemen geschiedt op basis van dit account. Als u thuis gebruik wilt maken van de bibliotheekbronnen of wilt inloggen in de Catalogus heeft u ook een ULCN account nodig. Een ULCN-account kan alleen verkregen worden na registratie in één van de volgende drie universitaire bronsystemen: als student in het Studenten Informatie Systeem (uSis), als (gast)medewerker in het personeelssysteem van de Universiteit (SAP/HR) of als gast in het GMS.

In het algemeen zijn de medewerkers van het LUMC geen medewerker van de Universiteit. Zij kunnen via registratie in GMS (invullen van het aanvraagformulier GMS en met hun LUMC-badge langsgaan bij de Informatiebalie van de Walaeus Bibliotheek) in het bezit komen van een gastaccount.

Een aantal medewerkers van het LUMC heeft echter wél een officiële aanstelling bij de Universiteit, vaak op basis van een 0-uren aanstelling. Deze personen hebben op basis van de universitaire aanstelling mogelijkheden voor thuistoegang.

Belangrijk 1: Ga na of u niet al een ULCN-account heeft

Medewerkers die indertijd zijn overgegaan van de Universiteit Leiden naar het LUMC hebben een nul-aanstelling bij de Universiteit en zijn al in het bezit van een account. Heeft u de accountgegevens niet meer, dan kunt u deze opvragen bij de Informatiebalie van de Walaeus Bibliotheek.

Belangrijk 2: Om voor een registratie in het GMS in aanmerking te komen, moet u geregistreerd zijn in het personeelsregistratiesysteem van het LUMC

Als u in tijdelijke dienst bent en uw aanstelling wordt verlengd, dan dient u de nieuwe einddatum van uw aanstelling door te geven. Ook als er andere wijzigingen komen in de door u verstrekte gegevens dan dient u die door te geven aan de Informatiebalie van de Walaeus Bibliotheek.