Samenwerkende Medische Bibliotheken (OOR-regio)

Bronovo Ziekenhuis
Diaconessenhuis
Groene Hart Ziekenhuis
HAGAZiekenhuis
't Lange Landziekenhuis
Haaglanden Medisch Centrum
Reinier de Graafgroep
Rivierduinen (Leiden)
Rijnland Ziekenhuis
Rijnlands Revalidatie Centrum
Sophia Revalidatie Den Haag

Alrijne Ziekenhuis / locatie Leiderdorp | Leiden
Voorzitter Bibliotheekcommissie: Menno B'enard
Bibliotheekmedewerkers: Betty Angkotta en Geert Meulmeester
Simon Smitweg 1
2353 GA Leiderdorp 
071-5828611

Basalt / Den Haag, Leiden, Delft, Gouda, Zoetermeer, Leiderdorp, Alphen a/d Rijn
website: basaltrevalidatie.nl
catalogus: https://rrc.auralibrary.nl/auraicx.aspx
Bibliothecaresse: Marleen Rotteveel; m.rotteveel@basaltrevalidatie.nl
Locatie Leiden | aanwezig op dinsdag en vrijdag
Wassenaarseweg 501, 2333 AL Leiden,
071-5195511

Locatie Den Haag | aanwezig op de 1e en 3e donderdag van de maand
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag
070-3593593

Groene Hart Ziekenhuis
Voorzitter Bibliotheekcommissie: Mw. Dr. E. Molenaar
Contactpersoon: Elda de Cuba

Bibliotheekmedewerkers: Elda de Cuba en Christa Rooken-Hemmelder
Bleulandweg 10
2803 HH Gouda
0182-505413

HAGAZiekenhuis
Voorzitter Bibliotheekcommissie: a.i. Dr. F. Brus
Contactpersoon: a.i. Dr. F. Brus
Bibliotheekmedewerkers: Hans Biard en Ursila Dahoe
Postbus 40551
2504 LN Den Haag
070-2102537 

HMC Haaglanden Medisch Centrum
Voorzitter Bibliotheekcommissie: Dr. J.H.M. Groeneveld
Contactpersoon: Thomas Vissers
Bibliotheekmedewerkers: Thomas Vissers en Christa Rooken-Hemmelder
Lijnbaan 32
2512 VA Den Haag
088-9792518

Reinier de Graafgroep
Voorzitter Bibliotheekcommissie: Dr. G. Blok
Contactpersoon: Dr. G. Blok
Bibliotheekmedewerkster: J. Arkesteijn
Reinier de Graafweg 3 - 11
2625 AD Delft
015 - 260 44 82

Rivierduinen (Leiden)
Contactpersoon: M. van Kuik
Bibliotheekmedewerkers: M. van Kuik
Sandifortdreef 19,
2333 ZZ Leiden
071-890 30 26