Sciatica-Gill Trial

Sciatica-Gill trialDe Sciatica-Gill Trial is een vergelijkend onderzoek naar de effecten van zenuwworteldecompressie, met of zonder vastzetten van wervels. Het betreft patiënten met uitstralende pijn door een wervelafglijding. Er wordt gekeken naar de kosten-effectiviteit van worteldecompressie volgens Gill versus geïnstrumenteerde spondylodese bij de behandeling van spondylolytische spondylolisthesis. 

Binnen deze trial gelden diverse criteria. Er wordt samengewerkt met verschillende centra in Nederland.

Inclusie gestopt

Januari 2015: Er nemen nu 188 patiënten deel aan de studie, waarvan er 86 in de RCT studie zitten en 102 in de cohortstudie. Dit is minder dan we gehoopt hadden, maar voldoende om tot een goede analyse te komen. We hebben dan ook besloten om de inclusie voor dit onderzoek te stoppen. Alle patiënten zullen 5 jaar gevolgd worden. De eerste analyse zal plaatsvinden als alle patiënten één jaar in de studie zitten. 

Downloads - voor studie protocollen en patiënteninformatie