Sciatica-Mast Trial

In de Sciatica-Mast Trial wordt het effect van twee minimaal invasieve behandelmethoden vergeleken met de gangbare herniaoperatie. Dit gebeurt in twee afzonderlijke onderzoeksarmen: de Sciatica-MED (Micro-Endoscopische Discectomie) Trial en de Sciatica-PLDD (Percutane Laser Discus Decompressie) Trial. De inclusie van dit onderzoek is voltooid.

Micro-endoscopische operatie (buisjesmethode) minder effectief

De 1e-jaarsresultaten van de Sciatica-MED Trial zijn 8 juli 2009 gepubliceerd in een artikel in The Journal of  the American Medical Association (JAMA). In het kort kan men stellen dat er nauwelijks verschillen zijn tussen de twee groepen patiënten. Het enige duidelijke verschil was dat een jaar na de operatie 79 procent van de patiënten die volgens de gangbare methode geopereerd was, goed hersteld was. Bij patiënten die de minimaal invasieve operatie hadden gehad was dat percentage 69. Wij hebben voor u een samenvatting van de resultaten gemaakt.Verder verwijzen we u graag naar de berichten in de media over de resultaten van dit onderzoek. De analyse van de 1e-jaarsresultaten van de Sciatica-PLDD Trial wacht op publicatie. 

Filmbeelden conventionele herniaoperatie en micro-endoscopische discectomie 

In aanvulling op het artikel heeft JAMA twee korte video’s gemaakt waarin beelden van de operatiemethodes worden getoond en toegelicht. De eerste video is van een conventionele herniaoperatie. De tweede video bevat opnamen van een micro-endoscopische discectomie. 

Tweejaars resultaten

De tweejaars resultaten van MED trial zijn in maart 2011 gepubliceerd in het wetenschappelijke vaktijdschrift Neurosurgery. De conclusie is dat de minimaal invasieve methode en de conventionele operatie een gelijk resultaat hebben op het functionele en klinische vlak. Hoewel de verschillen klein en niet klinisch relevant zijn, rapporteerden patiënten die de ‘buisjes’ methode ondergingen iets meer beenpijn en pijn in de lage rug.

Kostenanalyse

Naast de effectiviteit van de behandeling onderzoekt deze studie ook kosten die samenhangen met behandeling, ziekteverzuim, hulpmiddelen en zorg. Om dit in kaart te brengen werd door alle deelnemers een kostendagboek ingevuld. Ook deze gegevens zijn geanalyseerd en de uitkomst hiervan is in mei 2011 gepubliceerd in het vaktijdschrift Neurosurgery. De conclusie van het artikel is dat als wordt gekeken naar de kosten voor de gezondheidszorg en voor de maatschappij, de ‘buisjes’ techniek niet voordeliger is dan de conventionele operatietechniek bij een rughernia.

 

 

 

Downloads - voor studieprotocol en patiënteninformatie