Stages

Wetenschappelijke stage

Keuzeonderzoek waarbij studenten geneeskunde, biomedische wetenschappen en psychologie betrokken worden bij lopende onderzoeksprojecten van de afdeling psychiatrie. Het onderzoek van de afdeling psychiatrie speelt zich af op het gebied van de stemmingsstoornissen, de angststoornissen, de somatoforme stoornissen en de psychiatrische stoornissen bij veroudering en neurodegeneratieve aandoeningen.

Voor psychologiestudenten zijn er geen klinische stages mogelijk, wel wetenschappelijk onderzoek stages (contactpersoon: mw. dr. I.V.E. Carlier. mailadres: I.V.E.Carlier@lumc.nl ).