Vertrouwenspersoon AIOS

Wij vinden het belangrijk dat a(n)ios binnen de OOR Leiden op een prettige en respectvolle manier kunnen werken. Ongewenst gedrag past niet in een veilige werkomgeving en is onaanvaardbaar. Toch kan het voorkomen dat u te maken krijgt met vormen van ongewenst gedrag, zoals intimidatie, agressie, pesten of discriminatie. Als a(n)ios kunt u met klachten terecht bij vertrouwenspersonen in uw eigen instelling. De vertrouwenspersonen zijn door de COC (Centrale Opleidings- commissie) en met instemming van de arts-assistenten vereniging benoemd.

Landelijk kent De Jonge Orde een AIOS-meldpunt.

Met vragen over de opleidingen kunt u terecht terecht bij De Jonge Specialist.

Een overzicht van de vertrouwenspersonen binnen de OOR Leiden vindt u hieronder:


Alrijne Ziekenhuis Leiden

                                                       

Minke van der Wal, Anesthesioloog                      Helen Kok, Gynaecoloog                  
tel. 071-517 81 78                                                 tel. 071-517 81 78
MEvanderwal@diaconessenhuis.nl                      HSKok@diaconessenhuis.nl


Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp

                                                             

Leo Kisman                               Hind Battah                               Marian Veurink
maatschappelijk werker            maatschappelijk werker             verpleegkundige
tel. 071-582 81 32                     tel. 071-581 79 21                     mob. 06-31 54 17 12
l.kisman@rijnland.nl                  h.battah@rijnland.nl                  m.veurink@rijnland.nl


Bronovo Ziekenhuis

Tineke Vos, Psychiater
tel. 070-312 45 20 / mvos@bronovo.nl


GroeneHart Ziekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum

Hedwig Slot, Kinderarts, Directeur Landsteiner Instituut
tel. 070-330 32 30 / hedwig.slot@landsteiner.nl


HagaZiekenhuis


Roy Kuiper, Neuropsycholoog
tel. 070-210 40 72  / r.kuiper@hagaziekenhuis.nl


Leids Universitair Medisch Centrum

                                                   

Corrie Marijnen, Klinisch oncoloog,                 Rozemarijn Janss, Anesthesioloog
Hoofd subafdeling Radiotherapie                    tel. 071-526 31 96 / r.a.j.janss@lumc.nl  
tel. 071-526 55 39 / C.A.M.Marijnen@lumc.nl