Medisch leiderschap

In Nederland

Behalve in het dagelijks werk en in je eigen ziekenhuis, zijn er elders in Nederland ook allerlei mogelijkheden voor AIOS om bezig te gaan met medisch leiderschap. Het gaat daarbij voornamelijk om didactische tools, cursussen en workshops die door diverse (landelijke) organisaties worden aangeboden. Naast het cursusaanbod is het ook mogelijk om landelijk op andere wijze invulling te geven aan medisch leiderschap, bijvoorbeeld als landelijk bestuurslid.

In Nederland (oriënterend)

 • Onderwijs- en Opleidingsregio Leiden:
  • Introductiecursus medisch leiderschap OOR Leiden (prof. Hilders, directievoorzitter Reinier de Graaf)
  • Introductiecursus medisch management en ziekenhuisorganisatie (HagaZiekenhuis)
  • Discipline overstijgend onderwijs OOR Leiden (gehele palet)
 • Cursusaanbod en didactische tools elders in Nederland:
  • Medische vervolgopleidingen van de Federatie Medisch Specialisten
  • Academie voor Medisch Specialisten
  • AIOS Upgrade congres
  • Andere Onderwijs- en Opleidingsregio's (OOR's)

In Nederland (geïnteresseerd)

In Nederland (profilerend)

 • Actieve rol in landelijke overlegstructuren:
  • Bestuurslidmaatschap De Jonge Specialist (DJS)
  • Actieve bijdrage leveren aan rapporten als "Medisch Specialist 2025"
  • Regio-vertegenwoordiger in/voor het landelijke AIOS-bestuur
  • Bestuurslid van je landelijke AIOS-vereniging
 • Landelijke cursussen, masterclasses en trajecten:
  • Academie voor Medisch Specialisten (AMS)
  • VVAA
  • MBA healthcare management van Amsterdam Business School (UVA/AMC + VU/VUMC)
  • TIAS School for business and society
  • Zorg en Bestuur van Erasmus Universiteit Rotterdam (primair voor zorgbestuurders)
  • Neyenrode Business University (vooral voor specialisten en bestuurders)
  • NCOI opleidingen