Cultuur met medisch leiderschap activiteiten op afdeling

Medisch leiderschap leer je vooral door er veel mee in aanraking te komen. Dat betekent dat het nuttig is als er op jouw afdeling een cultuur heerst waar men open staat voor (nieuwe) initiatieven op het gebied van medisch leiderschap.

Initieer hierover een gesprek met je opleider en afdelingshoofd, laat voorbeelden zien waarom dit belangrijk en nuttig is. Hiermee creëer je niet alleen ruimte voor jezelf, maar ook voor collega AIOS en anderen op de afdeling en ontstaat er een stimulerende cultuur. Uit het proefschrift van Michiel Westerman blijkt immers dat de overgang van AIOS naar medisch specialist groot is, omdat AIOS onvoldoende worden voorbereid op de nieuwe niet-medisch inhoudelijke taken van een medisch specialist.  

Instapniveau en leerplek: