Professionaliseren individueel opleidingsplan (IOP)

Gedurende je opleiding heb je meerdere gesprekken met je opleider. Hoeveel ruimte wordt daarbij besteed aan de persoonlijke ontwikkeling?

Waar wil je over één, vijf en tien jaar staan in je professionele en persoonlijke carrière? Wat is daarvoor nodig en wie is daarbij betrokken? Je IOP is daarbij de rode lijn van jouw ontwikkeling. Gebruik deze niet reactief maar proactief, zodat je duidelijk voor ogen hebt hoe je je wilt ontwikkelen. Jij bepaalt jouw toekomst. Om AIOS hierbij te helpen, ontwikkelt de JNIV (Junior Nederlandse Internisten Vereniging) een format voor een volledig IOP.

Instapniveau en leerplek: