Korte meekijkstage op of buiten de afdeling

Hoe gaat het er écht aan toe in het dagelijks werk van een andere professie in jouw zorgorganisatie?

Een korte kennismaking kan leerzaam zijn, maar door iets langer (bijvoorbeeld een week) of structureler (een vast dagdeel per week gedurende enkele weken) met iemand op of buiten je afdeling mee te lopen, zal je meer inzicht geven in dat werk. Met nieuwe inzichten kan je je eigen werk of afdeling verder verbeteren.

Een voorbeeld hiervan is het in kaart krijgen van het zorgpad van een ander specialisme, of het interviewen van de clustermanager over een alternatieve indeling van de poli. Het Hagaziekenhuis biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om een dag mee te lopen met de Raad van Bestuur. Het landelijke Medical Business Projects biedt een format om multidisciplinaire projecten uit te voeren die gericht zijn op samenwerking, ontwikkeling van nieuwe kennis en ervaringen, en het streven naar vooruitgang. 

Instapniveau en leerplek: