Koppeling AIOS aan staflid met specifieke portefeuille 

Op het niveau van de staf worden diverse portefeuilles binnen de afdeling belegd.

Hierbij kun je denken aan inkoop, roostering, polihuis, etc. Kijk of het mogelijk is om een duo te vormen met een portefeuillehouder. Jij doet nieuwe kennis op en de portefeuillehouder is geholpen met jouw verfrissende inzichten en inzet.

Instapniveau en leerplek: